Podaci o zaposlenom
Ime : Stefanov Aleksandar
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant VSS
Email : stefa723@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu