Podaci o zaposlenom
Ime : Maljković Nina
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač pripravnik
Email : maljkovic.nina@gmail.com
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu