Podaci o zaposlenom
Ime : Sečujski Milan
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Vanredni profesor
Email : secujski@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Kabinet : Blok F 221
Telefon : 485-2533
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu