Podaci o zaposlenom
Ime : Oros Đura
Katedra : 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Vanredni profesor
Email : orosd@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.keep.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 307
Telefon : 485 -2502
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu