Podaci o zaposlenom
Ime : Petrović Vladimir
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Vanredni profesor
Email : vladimir.petrovic@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Kabinet : Blok F 226
Telefon : 485-2525
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu