Podaci o zaposlenom
Ime : Dautović Staniša
Katedra : 226 - Katedra za teorijsku elektrotehniku
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : dautovic@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.ktet.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 116
Telefon : 485-2582
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu