Podaci o zaposlenom
Ime : Brkić Miodrag
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Nastavnik
Zvanje : Docent
Email : brxnet@yahoo.com
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 310
Telefon : 485-2555
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu