Podaci o zaposlenom
Ime : Mihajlović Živorad
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Saradnik
Zvanje : Istraživač saradnik
Email : zivorad@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : K 401
Telefon : 485-2548
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu