Podaci o zaposlenom
Ime : Malešević Mirko
Katedra : 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant SSS
Email : mmirko@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.keep.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : MI B4-A
Telefon : 485-2508; 485-2509; 485-2507
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu