Podaci o zaposlenom
Ime : Nikolić Dušan
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant SSS
Email : dulenik@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Kabinet : Blok F 225
Telefon : 485-2527
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu