Podaci o zaposlenom
Ime : Blaž Nelu
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant VSS
Email : nelu@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 205
Telefon : 485-2543
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu