Podaci o zaposlenom
Ime : Milanović Robert
Katedra : 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant VSS
Email : milanor@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet : Blok F 316
Telefon : 485-2544
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu