Podaci o zaposlenom
Ime : Nemec Dejan
Katedra : 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto : Laborant
Zvanje : Laborant VSS
Email : denem@uns.ac.rs
Lična prezentacija : http://www.ktios.net/
Kabinet : Blok F 217
Telefon : 485-2526
Status : Aktivan
 

Povratak na pretragu