Funkcije

Univerzitet

Članovi Strucnog veća za tehničko - tehnološke nauke:

 1. prof. dr Vlado Delić.

Komisija za priznavanje visokoškolskih isprava (oblast Energetika, elektronika i telekomunikacije):

 1. prof. dr Vladimir Katić,
 2. prof. dr Vojin Šenk,
 3. doc. dr Platon Sovilj,
 4. prof. dr Veljko Malbaša.

Fakultet

Prodekan za finansije i razvoj:
prof. dr Vladimir Katić.
 
Član Odbora za nauku:
prof. dr Dejan Vukobratović.

Član Odbora za finansije:
doc. dr Boris Dumnić.

Član Saveta doktorskih studija:
prof. dr Veran Vasić.

Urednik studentske sekcije Zbornika radova FTN-a:
prof. dr Željen Trpovski.


Departman

Rukovodilac Departmana:
doc. dr Boris Dumnić.

Šefovi katedri

Katedra za elektroenergetiku i elektroenergetski softverski inženjering:
prof. dr Vladimir Strezoski.

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače:
prof. dr Vladimir Katić.

Katedra za elektroniku:
prof. dr Mirjana Damnjanović.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala:
prof. dr Vlado Delić.

Katedra za električna merenja:
doc. dr Platon Sovilj.
 
Katedra za teorijsku elektrotehniku:
prof. dr Nikola Đurić.

Rukovodioci studijskih programa
 
Osnovne akademske studije:
prof. dr Milan Sečujski.
 
Master akademske studije:
doc. dr Stevan Grabić.
 
Doktorske studije i specijalističke akademske studije:
prof. dr Veran Vasić.

Osnovne strukovne Elektroenergetika - obnovljivi izvori energije:
prof. dr Vladimir Katić.

Osnovne strukovne studije Elektronika i telekomunikacije:
doc. dr Kalman Babković.

Strukovne specijalističke studije Napredne komunikacione tehnologije:
prof. dr Vojin Šenk.

Strukovne specijalističke studije Elektroenergetika - obnovljivi izvori energije:
prof. dr Vladimir Katić.

Strukovne specijalističke studije Praktična elektronika i mikroelektronika:
doc. dr Kalman Babković.

Strukovne specijalističke studije Biomedicinska merenja i instrumentacija:
prof. dr Zoran Mitrović.

Komisija za standarde za izbore u zvanja i doktorate:

 1. prof. dr Dragan Popović,
 2. prof. dr Ladislav Novak,
 3. prof. dr Dragana Bajić.

Zadatak Komisije je da analizira primenu standarda i pripremi predlog o daljem razvoju i unapredjenju standarda za izbore u zvanja i doktorate u kontekstu strateškog razvoja Departmana.

Komisija za tehnička resenja:

 1. prof. dr Goran Švenda,
 2. doc. dr Djura Oros,
 3. prof. dr Laslo Nadj,
 4. prof. dr Vlado Delić,
 5. prof. dr Ivan Župunski.

Zadatak Komisije je da uskladi standarde Departmana sa standardima za tehnička rešenja nadležnog ministarstva, prima prijave za tehnička rešenja, proverava ispunjenost standarda i daje uverenja o tehničkim rešenjima koja će se evidentirati i čuvati u arhivi Departmana.

Komisija za kvalitet studijskih programa:

 1. prof. dr Vladimir Strezoski,
 2. prof. dr Vladimir Katić,
 3. prof. dr Veljko Malbaša,
 4. prof. dr Vojin Šenk,
 5. prof. dr Zoran Mitrović,
 6. prof. dr Miroslav Prša,
 7. Dragomir Nikolić, predstavnik saradnika,
 8. Stefan Damjančević, predstavnik studenata,
 9. Gospa Đajić, predstavnik nenastavnog osoblja

Zadatak Komisije je da pripremi pravilnik o diplomskim master radovima u kome će biti preporučen format radova, standardi koji rad treba da ispuni i način formiranja ocene u zavisnosti od kvaliteta i obima rada.


Direktori centara

BioSense centar
 
Centar za integrisane sisteme i komponente
prof. dr Ljiljana Živanov.

Centar za metrologiju
prof. dr Zoran Mitrović.

Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije
doc. dr Boris Dumnić.

Rukovodioci akreditovanih laboratorija

Laboratorija za metrologiju
prof. dr Zoran Mitrović.

Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost
prof. dr Neda Pekarić-Nađ.