222 - Katedra za Energetsku Elektroniku i Pretvarače

Šef Katedre: dr Vladimir Katić, red.prof.

Internet prezentacija: http://www.keep.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na katedri: 

 1. dr Vladimir Katić, red.prof.
 2. dr Veran Vasić, red.prof.
 3. dr Darko Marčetić, red.prof.
 4. dr Đura Oros, vanr.prof.
 5. dr Stevan Grabić, vanr.prof.
 6. dr Boris Dumnić, doc.
 7. dr Evgenije Adžić, doc.
 8. dr Dragan Milićević, doc.
 9. dr Marko Vekić, doc.
 10. dr Vlado Porobić, doc.
 11. dr Zoran Ivanović, doc.
 12. Zoltan Čorba, doc.
 13. Dejan Jerkan, asist. sa dokt.
 14. Bane Popadić, asist.
 15. Ivan Todorović, asist.
 16. Marko Gecić, asist.
 17. Vladimir Popović, asist.
 18. Aleksandar Stanisavljević, asist.
 19. mr Dejan Reljić, predavač
 20. Nikola Vukajlović, sarad. u nastavi
 21. Mirko Malešević, lab.
 22. Petar Gajić, lab. VS
 23. Dušan Papež, lab. VS