222 - Katedra za Energetsku Elektroniku i Pretvarače

Šef Katedre: dr Vladimir Katić, red.prof.

Internet prezentacija: http://www.keep.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na katedri: 

 1. dr Vladimir Katić, red.prof.
 2. dr Veran Vasić, red.prof.
 3. dr Darko Marčetić, red.prof.
 4. dr Đura Oros, vanr.prof.
 5. dr Stevan Grabić, vanr.prof.
 6. dr Vlado Porobić, vanr.prof.
 7. dr Boris Dumnić, doc.
 8. dr Evgenije Adžić, doc.
 9. dr Dragan Milićević, doc.
 10. dr Marko Vekić, doc.
 11. dr Zoran Ivanović, doc.
 12. Zoltan Čorba, doc.
 13. Dejan Jerkan, asist. sa dokt.
 14. Bane Popadić, asist.
 15. Ivan Todorović, asist.
 16. Vladimir Popović, asist.
 17. Aleksandar Stanisavljević, asist.
 18. mr Dejan Reljić, predavač
 19. Nikola Vukajlović, sarad. u nastavi
 20. Ivana Isakov, sarad. u nastavi
 21. Mirko Malešević, lab.
 22. Petar Gajić, lab. VS
 23. Dušan Papež, lab. VS