223 - Katedra za Elektroniku

 

Šef Katedre: dr Mirjana Damnjanović, red.prof.

Internet prezentacija: http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na katedri: 

 1. dr Laslo Nađ, red.prof.
 2. dr Ljiljana Živanov, red.prof
 3. dr Goran Stojanović, red.prof.
 4. dr Mirjana Damnjanović, red.prof.
 5. dr Ivan Mezei, vanr.prof.
 6. dr Mirjana Videnović-Mišić, str.sarad. na projektu
 7. dr Predrag Teodorović, doc.
 8. dr Rastislav Struharik, doc.
 9. dr Jelena Radić, doc.
 10. dr Vuk Vranjković, doc.
 11. dr Vladimir Rajs, doc.
 12. dr Milan Lukić, doc.
 13. dr Jovan Bajić, doc.
 14. dr Kalman Babković, doc.
 15. dr Dalibor Sekulić, doc.
 16. dr Nataša Samardžić, doc.
 17. dr Miodrag Brkić, doc.
 18. dr Milica Kisić, asist. sa dokt.
 19. Damjan Rakanović, asist.
 20. Andrea Erdeljan, asist.
 21. Nikola Laković, asist.
 22. mr Milan Nikolić, predavač
 23. Andrea Marić, predavač
 24. Alena Đugova, nauč.sarad.
 25. Milan Radovanović, nauč.sarad.
 26. Ana Joža, istr.sarad.
 27. Čedo Žlebič, istr.sarad.
 28. Dragana Vasiljević, istr.sarad.
 29. Živorad Mihajlović, istr.sarad.
 30. Sanja Kojić, istr.sarad.
 31. Branislav Batinić, istr.sarad.
 32. Marko Toskić Vasiljević, sarad. u nastavi
 33. Arbanas Miloš, sarad. u nastavi
 34. Milan Bodić, sarad. u nastavi
 35. Nelu Blaž, lab. VSS
 36. Dragomir Nikolić, lab. VSS
 37. Nikola Janićijević, lab. VSS
 38. Robert Milanovič, lab. VSS
 39. Rafailović Ivan, lab. VSS