223 - Katedra za Elektroniku

 

Šef Katedre: dr Mirjana Damnjanović, vanr.prof.

Internet prezentacija: http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na katedri: 

 1. dr Laslo Nađ, red.prof.
 2. dr Ljiljana Živanov, red.prof
 3. dr Goran Stojanović, red.prof.
 4. dr Mirjana Damnjanović, red.prof.
 5. dr Ivan Mezei, vanr.prof.
 6. dr Mirjana Videnović-Mišić, str.sarad. na projektu
 7. dr Predrag Teodorović, doc.
 8. dr Rastislav Struharik, doc.
 9. dr Jelena Radić, doc.
 10. dr Vuk Vranjković, doc.
 11. dr Vladimir Rajs, doc.
 12. dr Milan Lukić, doc.
 13. dr Jovan Bajić, doc.
 14. dr Kalman Babković, doc.
 15. dr Dalibor Sekulić, doc.
 16. dr Milica Kisić, asist. sa dokt.
 17. Nataša Samardžić, asist.
 18. Vladimir Milosavljević, asist.
 19. Damjan Rakanović, asist.
 20. Andrea Erdeljan, asist.
 21. Nikola Laković, asist.
 22. Ivana Nikoli', sarad. u nastavi
 23. mr Andrea Marić, predavač
 24. mr Milan Nikolić, predavač
 25. Alena Đugova, nauč.sarad.
 26. Milan Radovanović, nauč.sarad.
 27. Ana Joža, istr.sarad.
 28. Čedo Žlebič, istr.sarad.
 29. Dragana Vasiljević, istr.sarad.
 30. Miodrag Brkić, istr.sarad.
 31. Živorad Mihajlović, istr.sarad.
 32. Sanja Kojić, istr.sarad.
 33. Branislav Batinić, istr.prip.
 34. Nelu Blaž, lab. VSS
 35. Dragomir Nikolić, lab. VSS
 36. Nikola Janićijević, lab. VSS
 37. Robert Milanovič, lab. VSS
 38. Toskić Vasiljević Marko, lab. SSS