224 - Katedra za Telekomunikacije i Obradu Signala

Šef Katedre: dr Vlado Delić, red.prof.

Internet prezentacija: http://www.ktios.net

Spisak zaposlenih na katedri: 

 1. dr Dragana Bajić, red.prof.
 2. dr Vladimir Milošević, red.prof.
 3. dr Vlado Delić, red.prof.
 4. dr Vojin Šenk red.prof.
 5. dr Dejan Vukobratović, vanr.prof.
 6. dr Željen Trpovski, vanr.prof.
 7. dr Vladimir Petrović, vanr.prof.
 8. dr Milan Sečujski, vanr.prof.
 9. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr.prof.
 10. dr Emil Šećerov, prof. strukovnih studija
 11. dr Nikša Jakovljević, doc.
 12. dr Oliver Šveljo, doc.
 13. dr Živko Bojović, doc.
 14. dr Milan Narandžić. doc.
 15. dr Dragana Bajović, doc.
 16. dr Branislav Popović, nauč.sarad.
 17. mr Miodrag Milić, asist.
 18. Tamara Ćeranić, asist.
 19. Siniša Suzić, asist.
 20. Aleksandar Minja, asist.
 21. Branko Brkljač, asist.
 22. Vladimir Ostojić, asist.
 23. Tijana Devaja, asist.
 24. Tijana Delić, asist.
 25. mr Ivan Stanojević, predavač
 26. Darko Pekar, istr.sarad.
 27. Edvin Pakoci, istr.sarad.
 28. Ivan Jokić, istr.sarad.
 29. Miloš Radosavljević, istr.sarad.
 30. Aleksandra Stamenković, istr.sarad.
 31. Milica Petković, istr.sarad.
 32. Jošić Slobodan, istr.priprav.
 33. Đurić Simona, istr.priprav.
 34. Despotović Danica, istr.priprav.
 35. Lazić Ivan, istr.priprav.
 36. Dragiša Mišković, sarad.na proj.
 37. Vesna Rašković, sarad.na proj.
 38. Branka Drobnjak, admin.
 39. Dejan Nemec, lab. VSS
 40. Dušan Nikolić, lab.