224 - Katedra za Telekomunikacije i Obradu Signala

Šef Katedre: dr Vlado Delić, red.prof.

Internet prezentacija: http://www.ktios.net

Spisak zaposlenih na katedri: 

 1. dr Dragana Bajić, red.prof.
 2. dr Vladimir Milošević, red.prof.
 3. dr Vlado Delić, red.prof.
 4. dr Vojin Šenk red.prof.
 5. dr Dejan Vukobratović, vanr.prof.
 6. dr Željen Trpovski, vanr.prof.
 7. dr Vladimir Petrović, vanr.prof.
 8. dr Milan Sečujski, vanr.prof.
 9. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr.prof.
 10. dr Emil Šećerov, prof. strukovnih studija
 11. dr Nikša Jakovljević, doc.
 12. dr Oliver Šveljo, doc.
 13. dr Živko Bojović, doc.
 14. dr Milan Narandžić. doc.
 15. dr Dragana Bajović, doc.
 16. dr Branislav Popović, nauč.sarad.
 17. mr Miodrag Milić, asist.
 18. Tamara Ćeranić, asist.
 19. Siniša Suzić, asist.
 20. Aleksandar Minja, asist.
 21. Branko Brkljač, asist.
 22. Vladimir Ostojić, asist.
 23. mr Ivan Stanojević, predavač
 24. Darko Pekar, istr.sarad.
 25. Edvin Pakoci, istr.sarad.
 26. Ivan Jokić, istr.sarad.
 27. Miloš Radosavljević, istr.sarad.
 28. Stevan Ostroganac, istr.sarad.
 29. Aleksandra Stamenković, istr.sarad.
 30. Milica Petković, istr.sarad.
 31. Delić Tijana, istr.priprav.
 32. Jošić Slobodan, istr.priprav.
 33. Boljanović Veljko, istr.priprav.
 34. Aleksandar Mastilović, sarad.na proj.
 35. Dragiša Mišković, sarad.na proj.
 36. Vesna Rašković, sarad.na proj.
 37. Tijana Devaja, saradn. u nastavi
 38. Branka Drobnjak, admin.
 39. Dejan Nemec, lab. VSS
 40. Dušan Nikolić, lab.