224 - Katedra za Telekomunikacije i Obradu Signala

Šef Katedre: dr Vlado Delić, red.prof.

Internet prezentacija: http://www.ktios.net

Spisak zaposlenih na katedri: 

 1. dr Dragana Bajić, red.prof.
 2. dr Vladimir Milošević, red.prof.
 3. dr Vlado Delić, red.prof.
 4. dr Vojin Šenk red.prof.
 5. dr Dejan Vukobratović, vanr.prof.
 6. dr Željen Trpovski, vanr.prof.
 7. dr Vladimir Petrović, vanr.prof.
 8. dr Milan Sečujski, vanr.prof.
 9. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr.prof.
 10. dr Nikša Jakovljević, doc.
 11. dr Oliver Šveljo, doc.
 12. dr Živko Bojović, doc.
 13. dr Milan Narandžić. doc.
 14. dr Dragana Bajović, doc.
 15. dr Tamara Škirić, doc.
 16. dr Branko Brkljač, doc.
 17. dr Branislav Popović, nauč.sarad.
 18. mr Miodrag Milić, asist.
 19. Siniša Suzić, asist.
 20. Aleksandar Minja, asist.
 21. Vladimir Ostojić, asist.
 22. Tijana Devaja, asist.
 23. Tijana Delić, asist.
 24. mr Ivan Stanojević, predavač
 25. Darko Pekar, istr.sarad.
 26. Edvin Pakoci, istr.sarad.
 27. Ivan Jokić, istr.sarad.
 28. Miloš Radosavljević, istr.sarad.
 29. Aleksandra Stamenković, istr.sarad.
 30. Milica Petković, istr.sarad.
 31. Đurić Simona, istr.priprav.
 32. Lazić Ivan, istr.priprav.
 33. Dragiša Mišković, sarad.na proj.
 34. Vesna Rašković, sarad.na proj.
 35. Branka Stojković, admin.
 36. Dejan Nemec, lab. VSS
 37. Dušan Nikolić, lab.