Laboratorije

      Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije ima 26 laboratorija koje se nalaze na dve lokacije, u zgradi Fakulteta tehničkih nauka (u bloku F), i u zgradi TMD, u Fruškogorskoj 11.

Departman ima sledeće laboratorije:

 1. Laboratorija za tehničke sisteme upravljanja elektroenergetskm sistemima i distributivnim mrežama
 2. Laboratorija za ispitivanje električnih mašina
 3. Laboratorija za električne mašine
 4. Laboratorija za energetsku elektroniku
 5. Laboratorija za elektromotorne pogone
 6. Laboratorija za obnovljive i distribuirane izvore električne energije
 7. Laboratorija za opštu elektroniku
 8. Laboratorija za industrijsku elektroniku
 9. Laboratorija za mikroelektroniku, električne materijale i CAD
 10. Laboratorija za optoelektroniku
 11. Laboratorija za diskretne sisteme i algoritme
 12. Laboratorija za mikroprocesorske i programabilne sisteme
 13. Laboratorija za razvoj komunikacionog softvera i tehnike kodovanja
 14. Laboratorija za telekomunikacije
 15. Laboratorija za akustiku i govorne tehnologije
 16. Laboratorija za digitalnu obradu signala
 17. Laboratorija za digitalne telekomunikacije i telekomunikacione mreže
 18. Laboratorija za radio-komunikacije
 19. Laboratorija za električna merenja
 20. Laboratorija za elektronska merenja
 21. Laboratorija za merenje neelektričnih veličina
 22. Laboratorija za merne sisteme
 23. Laboratorija za metrologiju
 24. Laboratorija za osnove elektrotehnike
 25. Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost