Uprava DEET

Rukovodilac Departmana dr Boris Dumnić, doc.

Sekretarijat:

  1. Nataša Tintor, poslovni sekretar
  2. Ljubinka Gerić, finansijski referent
  3. Maja Kondić, saradnik za međunarodnu saradnju