Objavljeni radovi

Kako je spisak radova objavljenih sa SCI listi prilično velik za jednu web stranu (na šta smo veoma ponosni), detaljan spisak možete preuzeti OVDE.