Tehnička rešenja

Predlozi tehničkih rešenja koja NN veće DEET treba da odobri kako bi išla u dalju proceduru usvajanja.
Molim vas da ih ukoliko imate neke primedbe dostavite do utorka 14.1.2014.

Kategorija TR: Прототип - M85
1. Naziv TR: Игра за слепа и слабовида лица базирана на говорним технологијама за српски језик (anMasterMind)

Autori TR: Стеван Острогонац, Драгиша Мишковић, Милан Сечујски, Наташа Вујновић Седлар, Бранислав Поповић, Дарко Пекар

Recenzenti TR:

1. Проф. др Слободан Јовичић, Електротехнички факултет у Београду

2. Проф. др Зоран Перић, Електронски факултет у Нишу


1. Predlog Katedre za telekomunikacije i obradu signala da Naučno-nastavno veće Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, imenuje recenzente za sledeće tehnička rešenja.

1.1 Tehničko rešenje br. 1
Naslov: Softver: Centralna baza za skladištenje podataka iz bežične senzorske mreže (WSN)
Autori: Srđan Sladojević, Vladan Minić, Marko Panić, Dubravko Ćulibrk, Vladimir Crnojević, Ivan Edelinski
Predloženi recenzenti:
- Dr Mladen Stanojević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd (uža naučna oblast: Računarstvo),
- Dr Nikola Tomašević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd (uža naučna oblast: Telekomunikacije)

1.2 Tehničko rešenje br. 2
Naslov: Metoda za klasifikaciju poljoprivrednih kultura sa satelitskih snimaka na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine
Autori: Predrag Lugonja, Marko Panić, Branko Brkljač, Dragan Letić, Vladan Minić, Vladimir Crnojević
Predloženi recenzenti:
- Dr Bogdan Pavković, Institut Mihajlo Pupin, Beograd,
- Dr Slavica Boštjančič Rakas, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

1.3 Tehničko rešenje br. 3
Naslov: Metoda za ekstrakciju obeležja iz “CDR – Call Detail Records” podataka
Autori: Sanja Brdar, Katarina Gavrić, Predrag Lugonja, Dubravko Ćulibrk, Vladimir Crnojević
Predloženi recenzenti:
- Dr Slavica Boštjančič Rakas, Institut Mihajlo Pupin, Beograd,
- Dr Borislav Đorđević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

1.4 Tehničko rešenje br. 4
Naslov: Softver: Python modul za integrativno klasterovanje podataka
Autori: Sanja Brdar, Predrag Lugonja, Dragan Letić, Vladimir Crnojević
Predloženi recenzenti:
- Dr Nikola Zogović, Institut Mihajlo Pupin, Beograd (uža naučna oblast: Telekomunikacije),
- Dr Borislav Đorđević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd (uža naučna oblast: Računarstvo)

1.5 Tehničko rešenje br. 5
Naslov: Metoda za detekciju šumskih područja na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine
Autori: Predrag Lugonja, Marko Panić, Branko Brkljač, Sanja Brdar, Vladan Minić, Vladimir Crnojević
Predloženi recenzenti:
- Dr Bogdan Pavković, Institut Mihajlo Pupin, Beograd,
- Dr Slavica Boštjančič Rakas, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

1.6 Tehničko rešenje br. 6
Naslov: Metoda za detekciju vodenih površina na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine
Autori: Predrag Lugonja, Marko Panić, Branko Brkljač, Sanja Brdar, Dragan Letić, Vladimir Crnojević
Predloženi recenzenti:
- Dr Bogdan Pavković, Institut Mihajlo Pupin, Beograd,
- Dr Slavica Boštjančič Rakas, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

1.7 Tehničko rešenje br. 7
Naslov: Softver: Internet aplikacija za prikaz i ažuriranje podataka sa bežičnih senzorskih mreža
Autori: Srđan Sladojević, Vladan Minić, Marko Panić, Dubravko Ćulibrk, Vladimir Crnojević, Ivan Edelinski
Predloženi recenzenti:
- Dr Mladen Stanojević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd (uža naučna oblast: Računarstvo),
- Dr Nikola Tomašević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd (uža naučna oblast: Telekomunikacije)


1. Predlog Katedre za elektroniku da Naučno-nastavno veće Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, imenuje recenzente za sledeće tehnička rešenja.

1.1 Tehničko rešenje br. 1
Naslov: Sistem za akviziciju signala sa 2D kapacitivne matrice
Autori: Bojan Dakić, Nataša Samardžić, dr Goran Stojanović
Predloženi recenzenti:
- Dr Miroslav Lazić, naučni savetnik, IRITEL, Beograd (uža naučna oblast: Elektronika),
- Dr Predrag Petković, redovni profesor, Elektronski fakultet, Niš (uža naučna oblast: Elektronika)

1.2 Tehničko rešenje br. 2
Naslov: Senzor istezanja realizovan u inkdžet tehnologiji na fleksibilnom supstratu
Autori: Nikola Ivanišević, Čedo Žlebič, Nelu Blaž, dr Aleksandar Menićanin, dr Mirjana Damnjanović, dr Ljiljana Živanov
Predloženi recenzenti:
- Dr Miroslav Lazić, naučni savetnik, IRITEL, Beograd ( uža naučna oblast: Elektronika)
- Dr Predrag Petković, redovni profesor, Elektronski fakultet, Niš (uža naučna oblast: Elektronika)

1.3 Tehničko rešenje br. 3
Naslov: Metoda za određivanje karakteristika senzora istezanja realizovanog u inkdžet tehnologiji
Autori: Čedo Žlebič, Nikola Ivanišević, Nelu Blaž, dr Aleksandar Menićanin, dr Mirjana Damnjanović, dr Ljiljana Živanov
Predlozeni recenzenti:
- Dr Miroslav Lazić, naučni savetnik, IRITEL, Beograd (uža naučna oblast: Elektronika)
- Dr Predrag Petković, redovni profesor, Elektronski fakultet, Niš (uža naučna oblast: Elektronika)

1.4 Tehničko rešenje br. 4
Naslov: Prototip držača sa komorom za ispitivanje senzora pritiska
Autori: Milica Kisić, Nelu Blaž, Andrea Marić, dr Goran Radosavljević, dr Ljiljana Živanov, dr Mirjana Damnjanović
Predloženi recenzenti:
- Dr Miroslav Lazić, naučni savetnik, IRITEL, Beograd (uža naučna oblast: Elektronika)
- Dr Predrag Petković, redovni profesor, Elektronski fakultet, Niš (uža naučna oblast: Elektronika)
 

Predlog Katedre za elektroniku da Naučno-nastavno veće Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, imenuje recenzente za sledeće tehnička rešenja koja su rezultat rada na projektu III-45021.

2.1 Tehničko rešenje broj 1
Naslov: Metoda za određivanje kompleksne permeabilnosti feritnih materijala u frekvencijskom opsegu od 300 kHz do 1 GHz
Autori: Nelu Blaž, Andrea Marić, Ljiljana Živanov, Goran Radosavljević
Predloženi recenzenti:
1. Dr Aleksandar Menićanin, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd
2. Dr Miloljub Luković, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd

2.2 Tehničko rešenje broj 2
Naslov: Metoda za određivanje kompleksne permeabilnosti feritnih materijala u nižem frekvencijskom opsegu (1 kHz - 1 MHz)
Autori: Nelu Blaž, Andrea Marić, Ljiljana Živanov, Goran Radosavljević
Predloženi recenzenti:
1. Dr Aleksandar Menićanin, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd
2. Dr Miloljub Luković, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd

2.3 Tehničko rešenje broj 3
Naslov: Merni sistem za obradu signala sa induktivnog senzora pomeraja
Autori: Mirjana Damnjanović, Miodrag Brkić, Snežana Đurić, Ljiljana Živanov
Predloženi recenzenti:
1. Dr Miloljub Luković, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd
2. Dr Aleksandar Menićanin, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd

2.4 Tehničko rešenje broj 4
Naslov: Karakterizacija i analiza rada jednostavnih planarnih magnetnih komponenti
Autori: Snežana Đurić, Goran Stojanović, Mirjana Damnjanović, Eric Laboure
Predloženi recenzenti:
1. Dr Aleksandar Menićanin, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd
2. Dr Miloljub Luković, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd


1. Predlog Katedre za telekomunikacije i obradu signala da Naučno-nastavno veće Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, imenuje recenzente za sledeće tehnička rešenja.

1.1 Tehničko rešenje br. 1
Naslov: Delineacija ABP signala korišćenjem EEMD raslojavanja
Autori: Vladimir Ostojić, Tatjana Lončar-Turukalo, Dragana Bajić
Predloženi recenzenti:
- Prof. dr Nina Japundžić Žigon, Medicinski fakultet, Univerzitet u Boegradu,
- Doc. dr Milan Sečujski, Katedra za telekomunikacije i obradu signala

1.2 Tehničko rešenje br. 2
Naslov: Automatska procena pragova za Kros-entropijsku analizu spregnutih biomedicinskih nizova
Autori: Tamara Ćeranić, Dragana Bajić, Tatjana Lončar-Turukalo
Predloženi recenzenti:
- Prof. dr Nina Japundžić Žigon, Medicinski fakultet, Beograd,
- dr Goran Dimić, Telekomunikacije, Institut Mihajlo Pupin, Beograd


1. Predlog Katedre za električna merenja da Naučno-nastavno veće Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, imenuje recenzente za sledeće tehničko rešenje i potvrdi recenzije.

1.1 Tehničko rešenje br. 1
Naslov: Realizacija udaljene merne stanice za praćenje parametara životne sredine
Autori: dr Josif Tomić, dr Miloš Živanov, dr Miodrag Kušljević, master Vladimir Rajs, master Živorad Mihajlović, master Vladimir Milosavljević, master Radovan Čelić
Predloženi recenzenti:
- Doc. dr Platon Sovilj, Katedra za električna merenja,
- dr Predrag Poljak, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd

1.2 M82, Industrijski prototip - moduo sa 20 paralelnih dvobitnih FADC na jednoj štampanoj ploči,
Autori: Nebojša Pjevalica, Velibor Pjevalica, Dragan Pejić, Ivan Župunski, Vladimir Vujičić, Marjan Urekar, Platon Sovilj, Zoran Mitrović, Slobodan Milovančev, Bojan Vujičić, Božidar Vujičić
Predloženi recenzenti:
1. Ljubiša Jovanović,
2. Predrag Petrović

1.3 M82, Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije - tipska oznaka MM2,
Autori: Vladimir Vujičić, Duško Davidović, Nebojša Pjevalica, Velibor Pjevalica, Dragan Pejić, Ivan Župunski, Marjan Urekar, Platon Sovilj, Zoran Mitrović, Slobodan Milovančev, Bojan Vujičić, Božidar Vujičić
Predloženi recenzenti:
1. Božidar Dimitrijević,
2. Predrag Petrović

1.4 M81, Četvorostruki trofazni analizator snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije – tipska oznaka MM4,
Autori: Vladimir Vujičić, Duško Davidović, Nebojša Pjevalica, Velibor Pjevalica, Dragan Pejić, Ivan Župunski, Marjan Urekar, Platon Sovilj, Zoran Mitrović, Slobodan Milovančev, Bojan Vujičić, Božidar Vujičić, Željko Beljić
Predloženi recenzenti:
1. Božidar Dimitrijević,
2. Predrag Petrović

1.5 M81, Dvostruki trofazni analizator snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije – tipska oznaka MM2,
Autori: Vladimir Vujičić, Duško Davidović, Nebojša Pjevalica, Velibor Pjevalica, Dragan Pejić, Ivan Župunski, Marjan Urekar, Platon Sovilj, Zoran Mitrović, Slobodan Milovančev, Bojan Vujičić, Božidar Vujičić, Željko Beljić
Predloženi recenzenti:
1. Božidar Dimitrijević,
2. Predrag Petrović

1.6 M82, Industrijski prototip četvorostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije – tipska oznaka MM4,
Autori Vladimir Vujičić, Duško Davidović, Nebojša Pjevalica, Velibor Pjevalica, Dragan Pejić, Ivan Župunski, Marjan Urekar, Platon Sovilj, Zoran Mitrović, Slobodan Milovančev, Bojan Vujičić, Božidar Vujičić
Predloženi recenzenti:
1. Božidar Dimitrijević,
2. Predrag Petrović

1.7 M82, Instrument (podsistem) za paralelno merenje faktora izobličenja,
Autori: Nebojša Pjevalica, Vladimir Vujičić, Velibor Pjevalica
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Denić,
2. Dragan Kovačević

1.8 M82, Prototip linearnog naponskog mernog transformatora bez jezgra za 35kV naponski nivo,
Autori: D. Čomić ,S.Milovančev, V. Vujičić
Predloženi recenzenti:
1. Dragutin Salomon,
2. Božidar Dimitrijević

1.9 M85, Algoritam analize uključenja termogenog potrošača u 0.4kV distributivnu mrežu,
Autori: Vladimir Vujičić, Platon Sovilj, Zoran Mitrović, Ivan Župunski
Predloženi recenzenti:
1. Predrag Petrović,
2. Dragan Denić

1.10 M85, Algoritam za prepoznavanje termogenih potrošača,
Autori: Vladimir Vujičić, Platon Sovilj, Ivan Župunski, Zoran Mitrović
Predloženi recenzenti:
1. Predrag Petrović,
2. Dragan Denić

1.11 M85, Postupak ocene uticajnih faktora na rezultate u mernom sistemu za nadzor distributivnog voda na 0.4kV naponskom nivou,
Autori: Ivan Župunski, Platon Sovilj, Zoran Mitrović, Vladimir Vujičić
Predloženi recenzenti:
1. Predrag Petrović,
2. Dragan Denić

1.12 M85, Metoda merenja aktivne snage u složenoperiodičnom režimu, Nova metoda,
Autori: Z. Mitrović, D. Pejić, I. Župunski, M. Urekar, S. Milovančev, V. Vujičić
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Kovačević,
2. Predrag Petrović

1.13 M85, Metoda merenja efektivne vrednosti složenoperiodičnog signala, Nova metoda,
Autori: D. Pejić, B. Vujičić, N. Pjevalica, Z. Mitrović, I. Župunski, M. Urekar
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Kovačević,
2. Ljubiša Jovanović

1.14 M85, Metoda merenja faktora izobličenja složenoperiodične merene veličine, Nova metoda,
Autori: M. Urekar, Z. Mitrović, S. Milovančev, V. Vujičić, P. Sovilj, M. Trobok
1. Božidar Dimitrijević,
2. Predrag Petrović

1.15 M85, Metoda merenja frekvencije složenoperiodičnog signala, Nova metoda,
Autori: N. Pjevalica, B. Vujičić, Z. Mitrović, I. Župunski, M. Urekar, S. Milovančev
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Denić,
2. Ljubiša Jovanović

1.16 M85, Metoda merenja reaktivne snage u složenoperiodičnom režimu, Nova metoda,
Autori: I. Župunski, N. Pjevalica, M. Urekar, S. Milovančev, V. Vujičić, P. Sovilj
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Denić,
2. Dragan Kovačević

1.17 M85, Metoda određivanja harmonika iz pseudoharmonika, Nova metoda,
Autori: B. Antić, S. Bajčeta, D. Pejić, N. Pjevalica, Z. Mitrović, I. Župunski
Predloženi recenzenti:
1. Božidar Dimitrijević,
2. Bratislav Milovanović

1.18 M85, Softver za simulaciju koda koji detektuje i koriguje snop grešaka u bajtu, Novi softver,
Autori: A. Radonjić, V. Vujičić
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Denić,
2. Bratislav Milovanović

1.19 M85, Softver za simulaciju merenja u frekvencijskom domenu, Novi softver,
Autori: P. Sovilj, V. Vujičić, M. Trobok, B. Vujičić, D. Pejić, N. Pjevalica
Predloženi recenzenti:
1. Božidar Dimitrijević,
2. Predrag Petrović

1.20 M85, Softver za simulaciju mernih sistema promenljive preciznosti, Novi softver,
Autori: M. Trobok, S. Bajčeta, V. Vujičić, P. Sovilj, B. Vujičić, D. Pejić
Predloženi recenzenti:
1. Ljubiša Jovanović,
2. Bratislav Milovanović

1.21 M85, Softver za simulaciju stohastičkog AD konvertora sa dinamičkim uklanjanjem ofseta, Novi softver,
Autori: Velibor Pjevalica, Vladimir Vujičić, Nebojša Pjevalica
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Kovačević,
2. Predrag Petrović

1.22 M85, Softver za simulaciju stohastičkog ortogonalnog merila signala, njegovog integrala i diferencijala, Novi softver,
Autori: Velibor Pjevalica, Vladimir Vujičić, Nebojša Pjevalica
Predloženi recenzenti:
1. Ljubiša Jovanović,
2. Dragan Denić


1.23 M82 Prototip redukovanog digitalnog dela ASIC čipa – tipska oznaka MM2 – IC - V1,
Autori: Vladimir Vujičić, Zoran Mitrović, Slobodan Milovančev, Bojan Vujičić, Platon Sovilj, Nebojša Pjevalica, Dragan Pejić, Ivan Župunski, Marjan Urekar, Željko Beljić, Nemanja Gazivoda
Predloženi recenzenti:
1. Predrag Petrović,
2. Dragan Denić

1.24 M85 Simulacioni model ASIC čipa – tipska oznaka MM2 – IC - V1,
Autori: Vladimir Vujičić, Zoran Mitrović, Slobodan Milovančev, Bojan Vujičić, Platon Sovilj, Nebojša Pjevalica, Dragan Pejić, Ivan Župunski, Marjan Urekar, Željko Beljić, Nemanja Gazivoda
Predloženi recenzenti:
1. Predrag Petrović,
2. Miroslav Hajduković

1.25 M85 Metoda kontrole ispravnosti simulacionog modela MM2 – IC - V1,
Autori: Vladimir Vujičić, Platon Sovilj, Nebojša Pjevalica, Ivan Župunski, Željko Beljić, Nemanja Gazivoda
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Denić,
2. dr Slobodan Škundrić

1.26 M85 Metoda evaluacije performansi simulacionog modela MM2 – IC - V1,
Autori: Vladimir Vujičić, Slobodan Milovančev, Bojan Vujičić, Dragan Pejić, Željko Beljić, Nemanja Gazivoda
Predloženi recenzenti:
1. Božidar Dimitrijević,
2. Dragan Kovačević

1.27 M85 Metoda korekcije parametara simulacionog modela MM2 – IC - V1,
Autori: Vladimir Vujičić, Bojan Vujičić, Nebojša Pjevalica, Marjan Urekar, Željko Beljić, Nemanja Gazivoda
Predloženi recenzenti:
1. Ljubiša Jovanović,
2. Slobodan Škundrić

1.28 M85 Metoda provere metroloških karakteristika merenja struje pomoću MM2 – IC - V1,
Autori: Bojan Vujičić, Platon Sovilj, Nebojša Pjevalica, Velibor Pjevalica, Željlo Beljić, Nemanja Gazivoda
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Denić,
2. Slobodan Škundrić

1.29 M85 Metoda provere metroloških karakteristika merenja napona pomoću MM2 – IC - V1,
Autori: Vladimir Vujičić, Nebojša Pjevalica, Ivan Župunski, Marjan Urekar, Željko Beljić, Nemanja Gazivoda
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Denić,
2. Dragan Kovačević

1.30 M85 Metoda provere metroloških karakteristika merenja snage pomoću MM2 – IC - V1,
Autori: Bojan Vujičić, Platon Sovilj, Velibor Pjevalica, Željlo Beljić, Nemanja Gazivoda
Predloženi recenzenti:
1. Dragan Denić,
2. Slobodan Škundrić


TEHNIČKA REŠENJA U 2012 GODINIPredlozi tehničkih rešenja koja NN veće DEET treba da odobri kako bi išla u dalju proceduru usvajanja.
Molim vas da ih ukoliko imate neke primedbe dostavite do utorka 15.1.2013.


Tehnička rešenja koja su rezultat rada na projektu MPS TR32019

1. Metoda merenja mrežne učestanosti dvobitnim A/D konvertorom
Autori: Aleksandar Radonjić, Platon Sovilj, Dragan Pejić, Nebojša Pjevalica, Vladimir Vujičić
Recenzenti:
1. prof. dr Božidar Dimitrijević, red. prof. (EF Niš, u penziji),
2. prof. dr Predrag Petrović, red. prof (TF Čačak)

2. Metoda merenja mrežne snage, struje i napona dvobitnim A/D konvertorom
Autori: Bojan Vujičić. Zoran Mitrović, Željko Beljić, Ivan Župunski, Marjan Urekar, Vladimir Vujičić
Recenzenti:
1. dr Ljubiša Jovanović, viši naučni saradnik (Institut Mihajlo Pupin Beograd),
2. prof. dr Dragan Denić, red. prof (EF Niš)

3. Metoda merenja fazne greške visokonaponskog mrežnog transformatora bez jezgra dvobitnim A/D konvertorom
Autori: Dušan Čomić. Slobodan Milovančev, Dragan Pejić, Zoran Mitrović, Ivan Župunski,
Recenzenti:
1. dr Slobodan Škundrić, naučni savetnik (Institut Nikola Tesla Beograd, u penziji),
2. prof. dr Predrag Petrović, red. prof (TF Čačak)

4. Softver za simulaciju digitalnih mernih metoda i mernih sistema promenljive (niske) rezolucije
Autori: Senka Bajčeta, Velibor Pjevalica, Marjan Urekar, Platon Sovilj, Zoran Mitrović, Željko Beljić
Recenzenti:
1. Prof. dr Miroslav Hajduković, red. prof. (FTN Novi Sad),
2. prof. dr Dragan Kovačević, viši naučni saradnik (Institut Nikola Tesla Beograd)

5. Prošireni model diskretnih digitalnih merenja
Autori: Vladimir Vujičić. Ivan Župunski, Zoran Mitrović, Platon Sovilj
Recenzenti:
1. Akademik dr Petar Miljanić (SANU Beograd),
2. Prof. dr Božidar Dimitrijević, red. prof. (EF Niš, u penziji)

6. Metoda merenja osnovnog harmonika napona u mreži na bazi Furijeovetransformacije
Autori: Dragan Pejić, Nebojša Pjevalica, Marjan Urekar, Slobodan Milovančev, Zoran Mitrović, Platon Sovilj, Velibor Pjevalica
Recenzenti:
1. Akademik dr Petar Miljanić (SANU Beograd),
2. dr Ljubiša Jovanović, viši naučni saradnik (Institut Mihajlo Pupin Beograd)

7. Metoda merenja osnovnog harmonika napona u mreži dvobitnim A/D konvertorom
Autori: Bojan Vujičić, Slobodan Milovančev, Dragan Pejić, Ivan Župunski, Nebojša Pjevalica, Marjan Urekar, Platon Sovilj
Recenzenti:
1. Akademik dr Petar Miljanić (SANU Beograd),
2. dr Ljubiša Jovanović, viši naučni saradnik (Institut Mihajlo Pupin Beograd)

8. Uprošćena metoda merenja faktora izobličenja mrežnog napona
Autori: Slobodan Milovančev, Marjan Urekar, Dragan Pejić
Recenzenti:
1. prof. dr Predrag Petrović, red. prof (TF Čačak),
2. prof. dr Dragan Denić, red. prof (EF Niš)

9. Prototip virtualnog instrumenta za merenje snage po standardu IEEE 1459-2010
Autori: Josif Tomić, Milan Vidaković, Miodrag Kušljević, Vladimir Vujičić, Miloš Živanov, Miloš Slankamenac
Recenzenti:
1. prof. dr Božidar Dimitrijević, red. prof. (EF Niš, u penziji),
2. doc. dr Petar Matić (EF Banja Luka)

Tehnička rešenja koja su rezultat rada na projektima III44003 i III43002

1. Nova metoda: Integrativno klasterovanje podataka korišćenjem ne-negativne faktorizacije matrice
Autori: SanjaBrdar, Vladimir Crnojević
Recenzenti:
1. mr Marjan Đurić, Institut Mihajlo Pupin Beograd;
2. mr Vladimir Čelebić, Institut Mihajlo Pupin Beograd.

2. Nova metoda: Metoda za klasifikaciju zemljinog pokrivača
Autori: Predrag Lugonja, Marko Panić, Sanja Brdar, Dragan Letić, VladanMinić, DubravkoĆulibrk, Vladimir Crnojević
Recenzenti:
1. dr Vladimir Krstić, Institut Mihajlo Pupin Beograd;
2. mr Аnka Kabović, Institut Mihajlo Pupin Beograd.

3. Nova metoda: Alat za automatsko prikupljanje podataka georeferenciranih slika
Autori: Predrag Lugonja, Dragan Letić, Katarina Gavric, Vladan Minić, Dubravko Ćulibrk, Vladimir Crnojević
Recenzenti:
1. mr Jovanka Gajica, Institut Mihajlo Pupin Beograd;
2. mr Iva Salom Institut Mihajlo Pupin Beograd.

4. Softver: Centralna baza za prihvat podataka o osmatranju zemlje za područje Balkana
Autori: Boris Antić, VladanMinić, Vesna Crnojević-Bengin, Vladimir Crnojević
Recenzenti:
1. mr Anka Kabović, Institut Mihajlo Pupin Beograd;
2. mr Vladimir Čelebić, Institut Mihajlo Pupin Beograd.

5. Softver: WEB interfejs za naprednu pretragu podataka o osmatranju zemlje na području Balkana
Autori: Boris Antić, Vladan Minić, Vesna Crnojević-Bengin, Vladimir Crnojević
Recenzenti:
1. dr Vladimir Krstić, Institut Mihajlo Pupin Beograd;
2. mr Jovanka Gajica, Institut Mihajlo Pupin Beograd.

6. Nova metoda: Metod za ekstrakciju 3D modela organa iz medicinskih MRI snimaka
Autori: Andraš Anderla, Branko Brkljač, Dubravko Ćulibrk, Darko Stefanović, Cvijan Krsmanović, Srđan Sladojević, Marko Panić, Vladimir Crnojević
Recenzenti:
1. mr Vladimir Čelebić, Institut Mihajlo Pupin Beograd;
2. mr JovankaGajica, Institut Mihajlo Pupin Beograd.


Tehnička rešenja koja su rezultat rada na projektima Katedre za elektroniku

1. Naziv tehničkog rešenja: Sistem za daljinsko merenje podzemnih voda
Autori: Brkić Miodrag,Viktor Dogan, Đorđe Obradović, Jordan Kusić, Miloš Živanov
Projekat: IPA HUSRB/1002/121/088+ III43008
Korisnici: PMF Srbija-Za merenje podzemnih voda na teritoriji severne Backe i Banata; Novilog d.o.o Srbija;
Recenzenti:
1. dr Stevan Savić, docent, PMF, Novi Sad
2. dr Miroslav Lazić, naučni saradnik, Iritel, A.D., Beograd
3. dr Zoran Prijić, red. prof. Elektronski fakultet u Nišu,

2. Naziv tehničkog rešenja: Sonda za merenje spektra prirodnog gama zračenja u bušotinama
Autori: Nemanja Vukoje, Viktor Dogan, Miodrag Brkić, Nebojša Cvijić, Dušan Živković, Jovan Brkljača, Jordan Kusić, Đorđe Obradović, Miloš Živanov
Projekat: III43008
Korisnici: Hotwell GmbH, Austrija; Hotwell US, Ltd, USA; Novilog d.o.o,Srbija;
Recenzenti:
1. dr Miša Šoleša, dipl. inž. geologije i rudarstava, CMS Prodex
2. dr Božidar Vujačić, red. prof. PMF u Novom Sadu,

3. Naziv tehničkog rešenja: Sistem za monitoring kritičnih parametara prilikom manipulisanja sondi u bušotinama
Autori: Dušan Živković, Viktor Dogan, Brkić Miodrag, Nemanja Vukoje, Cvijić Nebojša, Jordan Kusić, Đorđe Obradović, Miloš Živanov
Projekat: III43008
Korisnici: Hotwell US, Ltd, USA; Hotwell GmbH, Austrija; Novilog d.o.o,Srbija;
Recenzenti:
1. dr Predrag Petković, red. prof. Elektronski fakultet u Nišu,
2. dr Miroslav Lazić, naučni saradnik, Iritel, A.D., Beograd

4. Naziv tehničkog rešenja: UD-100 - univezalni detektor bežične komunikacije
Autori: Slankamenac Miloš, Rajs Vladimir, Milosavljević Vladimir, Bajić Jovan, Živanov Miloš
Projekat: III43008
Korisnici: Fakulteti (u zemlji i okruženju), okružni zatvori i fizička lica
Recenzenti:
1. dr Bozidar Vujacic, red. prof. PMF, Novi Sad
2. dr Zoran Perić, red. prof. Elektronski fakultet u Nišu,

5. Naziv tehničkog rešenja: Simulator sonde za merenje kvaliteta cementne obloge u zacevljenim bušotinama – digitalni CBL
Autori: Bojan Dakić, Dragan Stupar, Miodrag Brkić, Miloš Živanov
Projekat: III43008
Korisnici: Fakultet tehničkih nauka
Recenzenti:
1. Prof. dr Predrag Petković, Elektronski fakultet u Nišu,
2. Naučni saradnik, dr Miroslav Lazić, iritel, A.D., Beograd

6. Naziv tehničkog rešenja: Intenziometrijski fiber-optički senzorski interogatorski sistem - IFOSIS
Autori: Jovan Bajić, Dragan Stupar, Bojan Dakić, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov
Projekat: III43008 i III45003
Korisnici: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Katedra za elektroniku, Laboratorija za optoelektroniku
Recenzenti:
1. dr Nebojša Romčević, Naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd
2. dr Zoran Mijatović, red. prof. PMF, Novi Sad

7. Naziv tehničkog rešenja: Softver za akviziciju i obradu podataka merenih sa intenziometrijskim fiber-optičkim senzorskim interogatorskim sistemom – IFOSIS software 1.1
Autori: Jovan Bajić, Dragan Stupar, Bojan Dakić, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov
Projekat: III43008 i III45003
Korisnici: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Katedra za elektroniku, Laboratorija za optoelektroniku
Recenzenti:
1. dr Nebojša Romčević, Naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd
2. dr Mira Terzić, red. prof. PMF, Novi Sad

8. Naziv tehničkog rešenja: Bežični intenziometrijski fiber-optički senzorski interogatorski sistem - Wireless IFOSIS
Autori: Dragan Stupar, Jovan Bajić, Bojan Dakić, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov
Projekat: III43008 i III45003
Korisnici: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Katedra za elektroniku, Laboratorija za optoelektroniku
Recenzenti:
1. dr Nebojša Romčević, Naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd
2. dr Zoran Mijatović, red. prof. PMF, Novi Sad

9. Naziv tehničkog rešenja: Frekventno modulisani fiber-optički intenziometrijski senzorski interogatorski sistem
Autori: Jovan Bajić, Dragan Stupar, Bojan Dakić, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov
Projekat: III43008 i III45003
Korisnici: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Katedra za elektroniku, Laboratorija za optoelektroniku
Recenzenti:
1. dr Nebojša Romčević, Naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd
2. dr Mira Terzić, red. prof. PMF, Novi Sad

10. Novi proizvod: Nove konfiguracije EMI potiskivača realizovanih pomoću Mn-Zn feritnih jezgara sa dubokim žlebovima
Rukovodilac projekta: prof. dr Ljilјana Živanov
Odgovorno lice: dr Milolјub D. Luković
Autori: Milolјub D. Luković, Maria V. Nikolić, Obrad S. Aleksić
Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI), Beograd
Ljilјana Živanov, Nelu V. Blaž,
Fakultet tehničkin nauka (FTN), Novi Sad
Razvijeno: u okviru projekta tehnološkog razvoja TR-32016
Godina: 2010.- 2012.
Primena: decembar 2012.
Recenzenti:
1. dr Dana Vasiljević-Radović, naučni savetnik ETF, IHTM-Beograd
2. dr Dušan Nesić, naučni saradnik ETF, IHTM-Beograd

11. Novi proizvod: Nove konfiguracije EMI potiskivača realizovanih pomoću snopa Mn-Zn feritnih cevčica
Rukovodilac projekta: prof. dr Ljilјana Živanov
Odgovorno lice: Nelu V. Blaž
Autori: Nelu V. Blaž, Ljilјana Živanov
Fakultet tehničkin nauka (FTN), Novi Sad
Milolјub D. Luković, Maria V. Nikolić, Obrad S.Aleksić
Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI), Beograd
Razvijeno: u okviru projekta tehnološkog razvoja TR-32016
Godina: 2010.- 2012.
Primena: decembar 2012.
Recenzenti:
1. dr Dana Vasiljević-Radović, naučni savetnik ETF, IHTM-Beograd
2. dr Dušan Nesić, naučni saradnik ETF, IHTM-Beograd

12. Novi proizvod : EKOBUS600, Sistem za merenje zagadjenja okoline koji se ugradjuju u autobuse
Rukovodilac projekta : dr Srđan Krčo
Odgovorno lice: Vladimir Rajs
Autori : Vladimir Rajs, Živorad Mihajlović, Miljan Slavković Vladimir Milosavljevic, Miloš Živanov
Godina: 2011.-2012.
Primena: 01.02.2011. - GSP Pančevo i SmartSantander!
Recenzenti:
1. Prof. dr Predrag Petkovic, Elektronski fakultet u Nisu.
2. Naucni saradnik, dr Miroslav Lazic, iritel, A.D., Beograd

M80 rezultati iz 2011. i 2012. godine na projektu TR32035 pod rukovodstvom prof. dr Vlada Delića:

1. Novi proizvod na međunarodnom nivou - M81: ”Tehnologija automatske sinteze govora na osnovu teksta na hebrejskom jeziku”;
Autori: Branislav Popović, Dragan Knežević, Milan Sečujski, Darko Pekar, Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Ron Hason;
Korisnici: Aharon Speech Technologies Ltd, nekoliko preduzeća u Izraelu uključujući nacionalnu banku Izraela (Bank Leumi), preko 200 slepih i slabovidih korisnika računara;
Recenzenti:
1. prof. dr Maja Marković (Filozofski Fakultet, Novi Sad),
2. prof. dr Zorica Nikolić (Elektronski fakultet, Niš).

2. Industrijski prototip - M82: ”MRCP interfejs za sintetizator govora na srpskom jeziku”;
Autori: Dragiša Mišković, Darko Pekar, Nikša Jakovljević, Dragan Knežević, Milana Bojanić; Korisnici: AlfaNum, Saga, Algotech, Telekom Srbija;
Recenzenti:
1. prof. dr Zoran Perić (Elektronski fakultet, Niš),
2. doc. dr Mihajlo Katona (“Frobas d.o.o.” Novi Sad).

3. Novi tehnološki postupak - M83: ”Modul za automatsku predikciju prozodijskih obeležja sintetizovanog govora na osnovu regresionih stabala”;
Autori: Milan Sečujski, Darko Pekar, Dragan Knežević, Nikša Jakovljević, Branislav Popović;
Korisnici: RTV Vojvodine i RTV Srbije (www.rtv.rs, www.rts.rs), opštine (Zrenjanin, Temerin, Bačka Palanka, Bečej, Ivanjica), kao i oko 2000 korisnika sintetizatora govora (anReader) za slepe osobe u ex-YU;
Recenzenti:
1. prof. dr Maja Marković (Filozofski Fakultet, Novi Sad),
2. mr Miško Subotić (CUŽA Beograd).

4. Novo tehničko rešenje – prototip - M85: ”Sintetizator govora na bazi skrivenih Markovljevih modela za srpski jezik”;
Autori: Edvin Pakoci, Robert Mak, Stevan Ostrogonac, Nikša Jakovljević, Milan Sečujski;
Korisnici: AlfaNum i FTN;
Recenzenti:
1. prof. dr Slobodan Jovičić (ETF Beograd),
2. prof. dr Aleksandar Rodić (Institut “M. Pupin” Beograd).

5. Novo tehničko rešenje – prototip - M85: ”Dekoder za prepoznavanje kontinualnog govora na velikim rečnicima”;
Autori: Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Edvin Pakoci, Robert Mak, Branislav Popović;
Korisnici: AlfaNum, “Akson – inteligentni sistemi” i FTN;
Recenzenti:
1. prof. dr Slobodan Jovičić (ETF Beograd),
2. prof. dr Snežana Gudurić (Filozofski Fakultet, Novi Sad).

6. Industrijski prototip - M82: ”Sistem za glasovno pozivanje (VoiceDial)”;
Autori: Darko Pekar, Dragan Knežević, Milan Sečujski, Nikša Jakovljević, Nataša Vujnović Sedlar, Vlado Delić;
Korisnici: AlfaNum, Telegroup, Algotech, Saga;
Recenzenti:
1. prof. dr Zoran Perić (Elektronski fakultet, Niš),
2. doc. dr Srđan Krčo (FON Beograd).

7. Industrijski prototip - M82: ”Sistem za automatsko anketiranje (anDialer)”;
Autori: Dragiša Mišković, Nataša Vujnović Sedlar, Robert Mak, Stevan Ostrogonac, Milana Bojanić, Edvin Pakoci;
Korisnici: AlfaNum, G17+ Novi Sad, MVP consulting Novi Sad, SBA SG d.o.o. Brčko (BiH), NS Blok Novi Sad;
Recenzenti:
1. prof. dr Zorica Nikolić (Elektronski fakultet, Niš),
2. dr Zoran Šarić (CUŽA Beograd).

8. Novi proizvod na međunarodnom nivou - M81: ”Sistem za red vožnje”;
Autori: Dragan Knežević, Darko Pekar, Nikša Jakovljević, Dragiša Mišković, Stevan Ostrogonac, Siniša Suzić;
Korisnici: Fonlider, autobuske stanice u Kragujevcu i Banjaluci (BiH);
Recenzenti:
1. doc. dr Mihajlo Katona (“Frobas d.o.o.” Novi Sad),
2. doc. dr Aleksandra Jovanović (Elektronski fakultet, Niš).

9. Novo tehničko rešenje – prototip - M85: ”Sistem za davanje sportskih rezultata”;
Autori: Siniša Suzić, Dragan Knežević, Branislav Popović, Milana Bojanić, Nataša Vujnović Sedlar;
Korisnici: AlfaNum i kladionica „Balkan Bet“ u Novom Sadu;
Recenzenti:
1. doc. dr Srđan Krčo (FON Beograd),
2. mr Miško Subotić (CUŽA Beograd).

10. Novo tehničko rešenje – prototip - M85: ”Detektor štamparskih i pravopisnih grešaka za srpski jezik (anSpellChecker)”;
Autori: Milana Bojanić, Stevan Ostrogonac, Milan Sečujski, Nataša Vujnović Sedlar, Siniša Suzić;
Korisnici: AlfaNum i FTN u Novom Sadu;
Recenzenti:
1. doc. dr Aleksandra Jovanović (EF Niš),
2. prof. dr Snežana Gudurić (Filozofski Fakultet, Novi Sad).

Tehnička rešenja tima sa projekta TR32035 u saradnji sa drugim projektima i istraživačkim timovima:

11. Novo tehničko rešenje – prototip - M85: ”Robotski sistem sa integrisanim sistemima za obradu slike i govora i konverzacionim agentom”;
Autori: Jovica Tasevski, Dragiša Mišković, Milan Gnjatović, Milutin Nikolić, Branislav Borovac, Vlado Delić;
Korisnici: FTN, Medicinski fakultet;
Recenzenti:
1. prof. dr Dragan Milutinović (Mašinski fakultet u Beogradu),
2. prof. dr Goran Đorđević (Elektronski fakultet u Nišu).

12. Novo tehničko rešenje – prototip - M85: ”EKG sistem za mobilne telefone zasnovane na Android operativnom sistemu”;
Autori: Stevan Jokić, Srđan Krčo, Maja Pokrić, Dejan Sakač, Ivan Jokić, Zoran Perić, Vlado Delić;
Korisnici: FTN, Dunavnet, Medicinski fakultet u Novom Sadu;
Recenzenti:
1. prof. dr Zoran Komazec (Medicinski fakultet u Novom Sadu),
2. prof. dr Špela Golubović (Defektološki fakultet u Novom Sadu).

Tehnička rešenja dr Josifa Tomića i dr. koja su bila prijavljena za 2011. godinu

1. Realizacija Virtualne Laboratorije za električna merenja u LabVIEW programskom paketu, Novi softver, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011, str: 1-8,
Autori rešenja: dr Josif Tomić, dr Miodrag Kušljević, dr Vladimir Vujičić, dr Miloš Živanov, dr Miloš Slankamenac.
Razvijeno u okviru projekata: IIR43008 i TR32019
Godina: 2011.
Korisnici: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Recezenti:
1. mr Marko Dimitrijević, Elektronski fakultet, Niš
2. dr Zoran Lovreković, Viša tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

2. Realizacija spektralnog analizatora korišćenjem Goertzelovog algoritma, Novi softver, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011, str 1-8, 2011
Autori rešenja: dr Josif Tomić, dr Miodrag Kušljević, dr Vladimir Vujičić, dr Miloš Živanov, dr Miloš Slankamenac.
Razvijeno u okviru projekata: TR32019 i IIR43008
Godina: 2011.
Korisnici: Elektrodiostributivna preduzeća
Recezenti:
1. mr Marko Dimitrijević, Elektronski fakultet, Niš
2. dr Zoran Lovreković, Viša tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

3. Trofazno merilo propada i nadvišenja napona, Novi merni instrument, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011, str 1-9, 2011
Autori rešenja: dr Josif Tomić, dr Miodrag Kušljević, dr Vladimir Vujičić, dr Miloš Živanov, dr Miloš Slankamenac.
Razvijeno u okviru projekata: TR32019 i IIR43008
Godina: 2011.
Korisnici: Elektrovojvodina u Novom Sadu
Recezenti:
1. mr Marko Dimitrijević, Elektronski fakultet, Niš
2. dr Zoran Lovreković, Viša tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

Tehničko rešenja sa Katedre za telekomunikacije

1. Integrisani protivpožarni sistem („IPPS“)
Autori rešenja: Darko Milić, Dejan Popović, Vojin Šenk, Miroslav Jarak, Miroslav Nedeljković, Aleksandar Minja
Realizatori: FTN i ZESIUM mobile d.o.o.
Podtip tehničkog rešenja: Novi proizvod na međunarodnom nivou (M81)
Recezenti:
1. Zorica Nikolić, Elektronski fakultet Niš
2. Miodrag Temerinac, RT-RK, Novi Sad

Tehničko rešenje koja su rezultat rada na projektima Katedre za teorijsku elektrotehniku

1. Uređaj za izlaganje malih tečnih uzoraka u magnetnom polju
Autori rešenja: Buranj Nandor, Miodrag Milutinov i Neda Pekarić-Nađ
Realizatori: FTN
Podtip tehničkog rešenja: M85 - Prototip
Recezenti:
1. prof. dr Slavoljub Aleksić, Elektronski fakultet, Niš
2. dr Mirjana Antonov, Tehnološki fakultet, Novi Sad

Tehničko rešenje koja su rezultat rada na projektima Katedre za teorijsku elektrotehniku

1. Primena Monte Karlo metode za procenu merne nesigurnosti proračuna električnog i magnetskog polja nadzemnih i podzemnih vodova

Autori rešenja: Anamarija Juhas, Miodrag Milutinov, Neda Pekarić-Nađ

Realizatori: FTN
Podtip tehničkog rešenja: M85 - Prototip

 


TEHNIČKA REŠENJA U 2010 GODINI


Tehničko rešenje koja su rezultat rada na projektima Katedre za teorijsku elektrotehniku

1. Uređaj za generisanje homogenog magnetskog polja kontrolisanog intenziteta za potrebe biomagnetskih eksperimenata

Autori rešenja: Anamarija Juhas, Miodrag Milutinov, Dejana Herceg, Miroslav Prša, Neda Pekarić-Nađ

Realizatori: FTN
Podtip tehničkog rešenja: M85 - Prototip