Rukovodilac studijskog programa – Energetika, elektronika i telekomunikacije

Rukovodilac studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije, osnovnih akademskih studija je:

Prof. dr Milan Sečujski
Zvanje: redovni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: 124 – NTP
Telefon: 021/485-4508
E-mail: secujski@uns.ac.rs