221 – Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo

Šef Katedre: dr Luka Strezoski, docent

Spisak zaposlenih na Katedri:

 1. dr Dragan Popović, redovni profesor
 2. dr Duško Bekut, redovni profesor
 3. dr Goran Švenda, redovni profesor
 4. dr Andrija Sarić, redovni profesor
 5. dr Ranko Popović, redovni profesor
 6. dr Nenad Katić, vanredni profesor
 7. dr Ervin Varga, vanredni profesor
 8. dr Imre Lendak, vanredni profesor
 9. dr Predrag Vidović, vanredni profesor
 10. dr Luka Strezoski, docent
 11. dr Aleksandar Bošković, docent
 12. dr Milan Gavrić, docent
 13. dr Savo Đukić, docent
 14. dr Strahil Gušavac, docent
 15. dr Milana Bojanić, docent
 16. dr Branislav Atlagić, docent
 17. dr Nemanja Nedić, docent
 18. dr Vojin Kerleta, docent
 19. dr Željko Popović, docent
 20. dr Aleksandar Selakov, docent
 21. dr Vladan Krsman, docent
 22. dr Daniela Rosić, docent
 23. dr Nikola Vojnović, docent
 24. dr Stevan Cvetićanin, docent
 25. dr Branislav Brbaklić, docent
 26. dr Neven Kovački, docent
 27. Nikola Dalčeković, docent
 28. mr Izabela Stefani, predavač
 29. dr Zoran Simendić, asistent sa doktoratom
 30. Marko Obrenić, asistent sa doktoratom
 31. Mirko Mikać, asistent
 32. Jelena Marjanović, asistent
 33. Stefan Dejanović, asistent
 34. Sebastijan Stoja, asistent
 35. Bojan Jelačić, asistent
 36. Marina Stanojević, asistent
 37. Ivana Dalčeković, asistent
 38. Radojica Bibić, asistent
 39. Dario Trivunović, asistent
 40. Zoran Janković, asistent
 41. Zorana Babić, asistent
 42. Saša Tošić, asistent
 43. Zoran Pajić, asistent
 44. Željko Čavić, asistent
 45. Juliana Katić, asistent
 46. Nikola Simić, asistent
 47. Spasoja Damjanović, asistent
 48. Filip Đorđević, asistent
 49. Stevan Boruš, saradnik u nastavi
 50. Ognjen Jelisavčić, saradnik u nastavi
 51. Stefan Ruvčeski, saradnik u nastavi
 52. Tanja Radojčić, saradnik u nastavi
 53. Kristina Milić, saradnik u nastavi
 54. Igor Filko, viši tehnički saradnik na projektu
 55. Radosav Petrović, tehnički saradnik na projektu
 56. Nelica Dobrijević, tehnički sekretar za saradnju sa privredom