222 – Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače

Šef Katedre: dr Boris Dumnić, redovni profesor

Internet prezentacija: http://www.keep.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na Katedri:

 1. dr Veran Vasić, redovni profesor
 2. dr Darko Marčetić, redovni profesor
 3. dr Boris Dumnić, redovni profesor
 4. dr Stevan Grabić, vanredni profesor
 5. dr Vlado Porobić, vanredni profesor
 6. dr Dragan Milićević, vanredni profesor
 7. dr Marko Vekić, vanredni profesor
 8. dr Zoran Ivanović, vanredni profesor
 9. dr Zoltan Čorba, vanredni profesor
 10. dr Dejan Jerkan, vanredni profesor
 11. dr Dejan Reljić, vanredni profesor
 12. dr Bane Popadić, docent
 13. dr Ivan Todorović, docent
 14. dr Vladimir Popović, docent
 15. dr Aleksandar Stanisavljević, docent
 16. Nikola Vukajlović, docent
 17. Ivana Todorović, asistent
 18. Barbara Vujkov, asistent
 19. Mladen Vučković, asistent
 20. Milica Jarić, asistent
 21. Amar Hajdarpašić, asistent
 22. Stefan Vojvodić, asistent
 23. Vukašin Bukvić, saradnik u nastavi
 24. Borisav Sandić, viši tehnički saradnik – laborant
 25. Nikola Pavlović, viši tehnički saradnik – laborant
 26. Mirko Malešević, laborant