223 – Katedra za elektroniku

Šef Katedre: dr Mirjana Damnjanović, redovni profesor

Internet prezentacija: http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na Katedri:

 1. dr Mirjana Damnjanović, redovni profesor
 2. dr Goran Stojanović, redovni profesor
 3. dr Rastislav Struharik, redovni profesor
 4. dr Ivan Mezei, redovni profesor
 5. dr Vuk Vranjković, vanredni profesor
 6. dr Jelena Radić, vanredni profesor
 7. dr Vladimir Rajs, vanredni profesor
 8. dr Jovan Bajić, vanredni profesor
 9. dr Kalman Babković, vanredni profesor
 10. dr Dalibor Sekulić, vanredni profesor
 11. dr Nataša Samardžić, vanredni profesor
 12. dr Miodrag Brkić, vanredni profesor
 13. dr Predrag Teodorović, vanredni profesor
 14. dr Milan Lukić, docent
 15. dr Milica Kisić, docent
 16. dr Branislav Kisačanin, docent
 17. dr Sanja Kojić, docent
 18. dr Milan Radovanović, viši naučni saradnik
 19. dr Ana Joža, naučni saradnik
 20. Kristina Nikolić, asistent
 21. Marko Vasiljević Toskić, asistent
 22. Milan Bodić, asistent
 23. Jovana Zoranović, asistent
 24. Branislav Batinić, asistent
 25. Boris Radovanović, asistent
 26. Željko Popović, asistent
 27. Jana Janković, asistent
 28. Anja Tanović, asistent
 29. Nebojša Pilipović, asistent
 30. Lenka Brestovački, asistent
 31. Milomir Spajić, asistent
 32. Miroslav Bogdanović, saradnik u nastavi
 33. Dragana Tešović, saradnik u nastavi
 34. Nikola Marković, saradnik u nastavi
 35. Stojanka Bratić, saradnik u nastavi
 36. David Vidović, saradnik u nastavi
 37. Dejan Pejić, saradnik u nastavi
 38. Ivan Čejić, saradnik u nastavi
 39. Kosana Pavlović, saradnik u nastavi
 40. dr Varun Jeoti, stručni saradnik na projektu
 41. dr Mitar Simić, stručni saradnik na projektu
 42. dr Saima Quereshi, stručni saradnik na projektu
 43. Sohail Sohail, stručni saradnik na projektu
 44. Adrianos Stavrakis, stručni saradnik na projektu
 45. Ivana Knežević, stručni saradnik na projektu
 46. Hima Zafar, stručni saradnik na projektu
 47. Pradeep Kumar, stručni saradnik na projektu
 48. Dragomir Nikolić, stručni saradnik – laborant
 49. Miroslav Katanić, stručni saradnik – laborant
 50. Lazar Milić, stručni saradnik – laborant
 51. Miljana Stefanov, stručni saradnik – laborant
 52. Nemanja Miljatović, laborant