224 – Katedra za telekomunikacije i obradu signala

Šef Katedre: dr Dejan Vukobratović, redovni profesor

Internet prezentacija: http://www.telekom.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na Katedri:

 1. dr Dragana Bajić, redovni profesor
 2. dr Vlado Delić, redovni profesor
 3. dr Vojin Šenk, redovni profesor
 4. dr Dejan Vukobratović, redovni profesor
 5. dr Vladimir Petrović, redovni profesor
 6. dr Milan Sečujski, redovni profesor
 7. dr Tatjana Lončar Turukalo, redovni profesor
 8. dr Nikša Jakovljević, vanredni profesor
 9. dr Olivera Šveljo, vanredni profesor
 10. dr Živko Bojović, vanredni profesor
 11. dr Dragana Bajović, vanredni profesor
 12. dr Mladen Kovačević, vanredni profesor
 13. dr Tamara Škorić, vanredni profesor
 14. dr Branko Brkljač, vanredni profesor
 15. dr Milan Narandžić, docent
 16. dr Aleksandar Minja, docent
 17. dr Milica Petković, docent
 18. dr Siniša Suzić, docent
 19. mr Ivan Stanojević, predavač
 20. dr Branislav Popović, viši naučni saradnik
 21. dr Nikola B. Simić, asistent sa doktoratom
 22. dr Nebojša Božanić, asistent sa doktoratom
 23. Tijana Devaja, asistent
 24. Tijana Nosek, asistent
 25. Ivan Lazić, asistent
 26. Vukan Ninković, asistent
 27. Srđan Šobot, asistent
 28. Goran Martić, asistent
 29. Vuk Stanojev, asistent
 30. Jovana Kljajić, saradnik u nastavi
 31. Andrijana Stamenković, istraživač-saradnik
 32. Vesna Rašković-Depalov, stručni saradnik na projektu
 33. mr Dejan Nemec, stručni saradnik – laborant
 34. Aleksandra Haška, stručni saradnik – laborant
 35. Dušan Nikolić, laborant
 36. Branka Stojković, administrativni saradnik na projektu