224 – Katedra za telekomunikacije i obradu signala

Šef Katedre: dr Dejan Vukobratović, redovni profesor

Internet prezentacija: http://www.telekom.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na Katedri:

 1. dr Dragana Bajić, redovni profesor
 2. dr Vlado Delić, redovni profesor
 3. dr Vojin Šenk, redovni profesor
 4. dr Dejan Vukobratović, redovni profesor
 5. dr Vladimir Petrović, redovni profesor
 6. dr Milan Sečujski, redovni profesor
 7. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanredni profesor
 8. dr Nikša Jakovljević, vanredni profesor
 9. dr Olivera Šveljo, vanredni profesor
 10. dr Živko Bojović, vanredni profesor
 11. dr Željen Trpovski, vanredni profesor
 12. dr Dragana Bajović, vanredni profesor
 13. dr Milan Narandžić, docent
 14. dr Tamara Škorić, docent
 15. dr Branko Brkljač, docent
 16. dr Aleksandar Minja, docent
 17. dr Mladen Kovačević, docent
 18. mr Ivan Stanojević, predavač
 19. dr Ivan Jokić, naučni saradnik
 20. dr Branislav Popović, viši naučni saradnik
 21. dr Dragiša Mišković, naučni saradnik
 22. dr Siniša Suzić, asistent sa doktoratom
 23. dr Milica Petković, asistent sa doktoratom
 24. dr Nikola B. Simić, asistent sa doktoratom
 25. Tijana Devaja, asistent
 26. Tijana Nosek, asistent
 27. Ivan Lazić, asistent
 28. Andrijana Stamenković, istraživač-saradnik
 29. Srđan Šobot, istraživač-pripravnik
 30. Vukan Ninković, istraživač-pripravnik
 31. Nikola Gavrić, istraživač-pripravnik
 32. Nina Maljković, istraživač-pripravnik
 33. Aleksandra Haška, istraživač-pripravnik
 34. Aleksandra Zec, istraživač-pripravnik
 35. Mia Vujović, istraživač-pripravnik
 36. Nemanja Krajčinović, saradnik u nastavi
 37. Vesna Rašković-Depalov, stručni saradnik na projektu
 38. mr Dejan Nemec, stručni saradnik – laborant
 39. Dušan Nikolić, laborant
 40. Branka Stojković, administrativni saradnik na projektu