225 – Katedra za električna merenja

Šef Katedre: dr Platon Sovilj, vanredni profesor

Internet prezentacija: http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na Katedri:

 1. dr Zoran Mitrović, redovni profesor
 2. dr Josif Tomić, vanredni profesor
 3. dr Platon Sovilj, vanredni profesor
 4. dr Dragan Pejić, vanredni profesor
 5. dr Boris Antić, docent
 6. dr Marjan Urekar, docent
 7. dr Ljubica Župunski, naučni saradnik
 8. Bojan Vujičić, asistent sa doktoratom
 9. Nemanja Gazivoda, asistent sa doktoratom
 10. Marina Subotin, asistent
 11. Đorđe Novaković, asistent
 12. Stefan Mirković, asistent
 13. Milan Šaš, saradnik u nastavi
 14. Zdravko Gotovac, saradnik u nastavi
 15. Milica Mitrović, saradnik u nastavi
 16. Ivan Gutai, stručni saradnik na projektu
 17. Jelena Milojević, stručni saradnik – laborant
 18. Atila Juhas – stručni saradnik – laborant