225 – Katedra za električna merenja

Šef Katedre: dr Platon Sovilj, redovni profesor

Internet prezentacija: http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na Katedri:

 1. dr Platon Sovilj, redovni profesor
 2. dr Josif Tomić, redovni profesor
 3. dr Dragan Pejić, redovni profesor
 4. dr Marjan Urekar, vanredni profesor
 5. dr Boris Antić, vanredni profesor
 6. dr Đorđe Novaković, docent
 7. dr Nemanja Gazivoda, docent
 8. dr Ljubica Župunski, naučni saradnik
 9. dr Bojan Vujičić, asistent sa doktoratom
 10. dr Marina Bulat, asistent sa doktoratom
 11. Stefan Mirković, asistent
 12. Milan Šaš, asistent
 13. Zdravko Gotovac, asistent
 14. Sanja Mandić, asistent
 15. Marija Ivanković, asistent
 16. Sara Bratić, saradnik u nastavi
 17. Jovan Rajčević, saradnik u nastavi
 18. Jelena Milojević, stručni saradnik – laborant
 19. Dušan Marković, laborant
 20. Đorđe Prosenica, laborant
 21. Sara Kasapović, laborant
 22. Ivan Tomić, laborant