226 – Katedra za teorijsku elektrotehniku

Šef Katedre: dr Nikola Đurić, vanredni profesor

Internet prezentacija: http://www.ktet.ftn.uns.ac.rs

Spisak zaposlenih na Katedri:

  1. dr Nikola Đurić, redovni profesor
  2. dr Staniša Dautović, vanredni profesor
  3. dr Karolina Kasaš-Lažetić, vanredni profesor
  4. dr Dejana Herceg, vanredni profesor
  5. dr Miodrag Milutinov, vanredni profesor
  6. dr Dragan Kljajić, vanredni profesor
  7. dr Gorana Mijatović, docent
  8. Jelena Bjelica, asistent sa doktoratom
  9. Teodora Gavrilov, asistent