BILTEN DEET 195-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 31.01.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Igor Spremo Razvoj aplikacije za prikaz i simulaciju upravljanja kvarom u distributivnoj mreži 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., član,
3. dr Darko Čapko, doc., mentor
2 Goran Živković Primeri rekonfiguracije distributivne mreže 1. dr Bekut Duško, red. prof., predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., mentor

Doktorske disertacije
Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije::

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Tamara Škorić Automatsko određivanje i analitička provera parametara uzajamne entropije kardiovaskularnih vremenskih nizova 1. dr Aleksandar Bošković, doc., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Živko Bojović, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nina Japundžić-Žigona, red. prof., Medicinski fakultet, Beograd, član,
5. dr Dragana Bajić, red. prof., FTN, Novi Sad, član
6. dr Branislav Milovanović, vanr. prof., Medicinski fakultet, Beograd, član

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

         1. Jelenu Stankovski,
         2. Marinu Stanojević,
         3. Ivanu Kovačević,
         4. Aleksandra Svorcana,
         5. Nikolu Pap,
         6. Dejana Šarenca

u zvanje asistent za užu oblast Primenjeni softverski inženjering i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu broj od 10.01.2017. do 25.01.2017.

Saglasnost za angažovanje nastavnika 

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Električna merenja da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

– prof. dr Platon Sovilj na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2016/2017 godini.