BILTEN DEET 207-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 03.05.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Đorđe Munižaba Adaptivna zaštita u distributivnim mrežama sa distribuiranim generatorima 1. dr Goran Švenda, red. prof., predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, doc., član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., mentor

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Aleksandar Selakov Optimalno upravljanje mikro mrežama u karakterističnim radnim režimima 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Stefanov, doc., Elektrotehnički fakultet, Beograd, član,
5. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni podobnosti  kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Sonja Kanjuh Estimacija stanja aktivnih distributivnih mreža integrisana u distributivni menadžment sistem 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Tasić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član
5. dr Predrag Vidović, doc., FTN, Novi Sad, član,

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Aleksandar Minja Određivanje performansi dekodera zaštitnih kodova 1. dr Zorica Nikolić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, predsednik,
2. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Silvia Gilezan, red. prof., FTN, Novi Sad, član
5. dr Nikola Đurić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Dušan Jakovetić, doc., PMF, Novi Sad, član
2 Vladimir Ostojić Integrisana multiveličinska obrada radiografskih snimaka 1. dr Tatjana Lončar Turukalo, doc., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Grbić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Sečujski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Srđan Sladojević, doc., FTN, Novi Sad, član
5. dr Miloš Vujisić, doc., ETF, Beograd, član
 
3 Vladimir Tadić Fazifikacija Gaborovog filtra i njena primena u detekciji registraskih tablica 1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Sečujski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Jelena Nikolić, doc., Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Nikša Jakovljević, doc., FTN, Novi Sad, mentor

Specijalistički rad
Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu i odbranu specijalisticko rada:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Nikola Milošević Praćenje pouzdanosti u elektrodistributivnim sistemima 1. dr Nenad Katić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željko Popović, doc., FTN, Novi Sad, mentor.