BILTEN DEET 218-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 29.08.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Isidora Šašić Konsenzus klasterovanje onkoloških ekspresija gena:opsežna analiza  metodom akumulacije dokaza 1. dr Tatjana Grbić, vanr. prof., predsednik,
2. dr Nikša Jakovljević, doc., član,
3. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., mentor
2 Đorđe Novaković IoT merno-informacioni sistem zasnovan na Hexiwear platformi u okruženju pametne kuće 1. dr Dragan Pejić, doc., predsednik,
2. dr Branko Milosavljević, red. prof., član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof., mentor
3 David Dabić Jedno rešenje završne obrade kod audio tehnologija novije generacije

 

1. dr Jelena Kovačević, doc., predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof., član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., mentor

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Jelena Đorđević Kozarov Metoda merenja elektrookulografskog signala na intervalu sa preklapanjem vremenskih prozora 1. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Radenković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
3. dr Damir Lukač, red. prof., Medicnski fakultet, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje saradnik u nastavi za užu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, uža oblast Električna merenja, metrologija i biomedina,
2. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
3. dr Nebojša Pjevalica, doc.., FTN, Novi Sad, uža oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije.

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje docent za užu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Veran Vasić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Energetska elektronika mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije,
2. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Energetska elektronika mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije,
3. dr Darko Marčetić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Energetska elektronika mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energija,
4. dr Đura Oros, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast, Energetska elektronika mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije,
5. dr Milan Bebić, doc., ETF, Beograd, uža oblast Energetski pretvarači i pogoni.

Saglasnost za angažovanje nastavnika 

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu Katedre za električna merenja da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

– prof. dr Platon Sovilj na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini.