BILTEN DEET 219-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 05.09.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Predrag Ivanović Primena industrijskih pretvarača učestanosti u procesnoj kontroli 1. dr Boris Dumnić, doc., predsednik,
2. dr Vojin Ilić, doc., član,
3. dr Dragan Milićević, doc., mentor
2 Branislav Manojlović Projektovanje IP sistema za video nadzor stambene zgrade 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof., član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., mentor

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Ana Joža Metoda merenja talasne dužine monohromatske svetlosti primenom spektralno osetljivih optičkih komponenti 1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Kalman Babković, doc., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dalibor Sekulić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Milan Kovačević, vanr. prof., PMF, Kragujevac, član,
6. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, član.
2 Branislav Batinić Razvoj refleksione optoelektronske metode za određivanje kolorimetrijskih vrednosti boje štampanih uzoraka 1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Sandra Dedijer, doc., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Rajs, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Milan Kovačević, vanr. prof., PMF, Kragujevac, član,
5. dr Kalman Babković, doc., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, član.
3 Čedo Žlebić Uticaj jednosmerne struje na karakteristike podešljivih feritnih komponenti 1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Obrad Aleksić, naučn. sarad., Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, član,
3. dr Aleksandar Menićanin, viši naučn. saradn., Institut za multidisciplinarna rešenja, Beograd, član,
4. dr Goran Stojanović, red. porf., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Miodrag Milutinov, doc., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Dragišu Miškovića,

u zvanje naučni saradnik za užu oblast Telekomunikacije i obrada signala i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 01.08.2017. do 31.08.2017. godine

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu Katedre za elektroniku da usvoji molbu za učlanjenje u Udruženje za organsku elektroniku.