BILTEN DEET 226-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 24.10.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Biljana Durlević Optimalna rekonfiguracija topologije kao metoda za upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži 1. dr Andrija Sarić, red. prof., predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., član,
3. dr Nenad Katić, vanr. prof., mentor
2 Jovan Knežević Termovizijska dijagnostika elemenata u razvodnim ormanima 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., predsednik,
2. dr Dragan Milićević, doc., član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., mentor
3 Radisav Ristić Stanice za punjenje električnih automobila na trasi Subotica-Bar 1. dr Dragan Šešlija, red. prof., predsednik,
2. dr Boris Dumnić, doc., član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., mentor
4 Vladan Stevanović Verifikacija potencijala vetra u Vojvodini 1. dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanr. prof., predsednik,
2. dr Veran Vasić, red. prof., član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., mentor
5 Katarina Misirlis Jedno rešenje implementacije objektne tehnologije za potrebe tržišta na razvojnoj platformi CS49844 1. dr Jelena Kovačević, doc., predsednik,
2. dr Ivan Mezei, doc., član,
3. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., mentor

 

6 Njegoš Janković Dinamička analiza rada mikromreže 1. dr Marko Vekić, doc., predsednik,
2. dr Milan Rapaić, vanr. prof., član,
3. dr Stevan Grabić, vanr. prof., mentor
7 Gorica Nišić Postupci i značaj testiranja softvera 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof., član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., mentor
8 Stevan Filipović Brza selekcija kodnih jedinica na osnovu lokalne teksture za intra mod SCC ekstenzije HEVC kodera 1. dr Dubravko Ćulibrk, vanr. prof., predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof., član,
3. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof., mentor

 

9 Aleksandar Valka NB-IOT tehnologija: pregled i implementacija 1. dr Dušan Jakovetić, doc., predsednik,
2. dr Milan Narandžić, doc., član,
3. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof., mentor

 

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Ana Joža Metoda merenja talasne dužine monohromatske svetlosti primenom spektralno osetljivih optičkih komponenti 1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Kalman Babković, doc., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dalibor Sekulić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Milan Kovačević, vanr. prof., PMF, Kragujevac, član,
6. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, član.
2 Branislav Batinić Razvoj refleksione optoelektronske metode za određivanje kolorimetrijskih vrednosti boje štampanih uzoraka 1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Rajs, doc., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Kovačević, vanr. prof., PMF, Kragujevac, član,
4. dr Kalman Babković, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Sandra Dedijer, doc., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje docent za užu oblast Telekomunikacije i obrada signala i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dragana Bajić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Telekomunikacije i obrada signala,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Telekomunikacije i obrada signala,
3. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Telekomunikacije i obrada signala,
4. dr Živko Bojović, doc., FTN, Novi Sad, uža oblast Telekomunikacije i obradu signala,
5. dr Goran Dimić, naučni sarad., Institut Mihajlo Pupin, Beograd, uža oblast Telekomunikacije i obrada signala.

Kandidat je Tamara Škorić.

Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje asistent za užu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dragan Pejić,, doc., FTN, Novi Sad, uža oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
2. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,,
3. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
4. dr Dragan Denić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Metrologija i merna tehnika.

Kandidat je Đorđe Novaković.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za reizbor  kandidata u zvanje asistent za užu oblast Primenjeni softverski inženjering i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim (10%) radnim vremenom na određeno vreme i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

Kandidati su Nikola Dalčeković, Saša Dević i Tomislav Kovač.

Katedre za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se usvoji predlog za angažovanje demonstratora u realizaciji nastave u školskoj 2017/2018. godini:

 1. Milica Banović.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Ivanu Isakov,

u zvanje saradnik u nastavi za užu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 06.10.2017. godine.