BILTEN DEET 227-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 31.10.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Đorđe Bogdanović Upravljanje i nadzor rada generatora u dstributivnim mrežama 1. dr Goran Švenda, red. prof., predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, doc., član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., mentor
2 Ilija Pantić Primjena network protectora u upetljanim distributivnim mrežama i mrežama sa distributivnim generatorima 1. dr Goran Švenda, red. prof., predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, doc., član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., mentor
3 Ivan Lazar-Stančić Upravljanje i zaštite u mikro mrežama 1. dr Goran Švenda, red. prof., predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, doc., član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., mentor
4 Marko Mandić Kreiranje veb aplikacije za budžetiranje troškova u .NET tehnologiji korišćenjemC# jezika 1. dr Ivan Mezei, doc., predsednik,
2. dr Dragana Bajić, red. prof., član,
3. dr Dragana Šarac, vanr. prof.,član,
4. dr Živko Bojović, doc., mentor
5 Tomislav Gabrić Projektovanje i ispitivanje sinhronog motora sa stalnim magnetima za primenu u električnim vozilima 1. dr Boris Stojić, doc., predsednik,
2. dr Evgenije Adžić , doc., član,
3. dr Zoran Ivanović, doc., mentor
6 Marko Đurić Elektronski uređaj za prikupljanje pčelinjeg otrova 1. dr Stevan Stankovski, red. prof., predsednik,
2. dr Nikola Jorgovanović, red. prof., član,
3. dr Goran Stojanović, red. prof., mentor
7 Nenad Dimitrijević LTE tehnologija i pregled stanja tržišta u Srbiji 1. dr Bojan Jovanović, doc., predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof., član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., mentor
8 Vladan Desnica Primena rdf in-memory store-ova u elektroenergetskim sistemima 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., član,
3. dr Milan Gavrić, doc., mentor
9 Tatjana Bičkeji Razmena IEC 61968 poruka uz podršku bezbedne komunikacije 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., član,
3. dr Milan Gavrić, doc., mentor
10 Mirjana Ćurčin Ispitivanje performansi SPARQL upita nad CIM podacima 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., član,
3. dr Milan Gavrić, doc., mentor
11 Petar Grbić Optimizacija kompjuterske vizije na GPU embeded sistemu 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., član,
3. dr Milan Gavrić, doc., mentor
12 Dušan Kovačević Dizajn bežičnog embeded sistema sa primerom aplikacije 1. dr Ivan Mezei, doc., predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof., član,
3. dr Predrag Teodorović, doc., mentor

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni i odbranu  za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Jelena Đorđević Kozarov Metoda merenja elektrookulografskog signala na intervalu sa preklapanjem vremenskih prozora 1. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Radenković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
3. dr Damir Lukač, red. prof., Medicnski fakultet, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Ivan Todorović Upravljanje pretvaračem kojim se ostvaruje podrška distributivnoj mreži
tokom poremećaja
1. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoran Ivanović, doc., FTN, Novi Sad, član,
3.dr Vlado Porobić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Petar Matić, vanr. prof., Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, član,
5. dr Stevan Grabić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član.

Saglasnost za angažovanje nastavnika 

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu Katedre za telekomunikacije i obradu signala da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

– doc. dr Živko Bojović na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini,
– doc. dr Dragana Bajović na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini,
– prof. dr Vladimir Petrović na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini,
– doc. dr Nikša Jakovljević na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini,
– prof. dr Tatjana Lončar Turukalo na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini,
– prof. dr Dejan Vukobratović na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini,
– prof. dr Milan Sečujski na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini.