BILTEN DEET 231-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 28.11.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Atila Juhas Hardverska i softverska podrška trofaznim merenjima snage i energije u elektroenergetskoj mreži 1. dr Dragan Pejić, doc., predsednik,
2. dr Filip Kulić, red. prof., član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof., mentor

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Nemanja Popović Napredni distributivni menadžment sistem zasnovan na Cloud infrastrukturi 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Kovačević, prof. emeritus, FTN, Novi Sad, član,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Dušan Malbaški, red. prof., Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se produži radni odnos u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 3 godine.

Kandidat je Vladimir Popović.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Tijana Delić,

u zvanje asistenti za užu oblast Telekomunikacije i obrada signala i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 06.11.2017. godine do 21.11.2017. godine.

         2. Tijana Devaja,

u zvanje asistenti za užu oblast Telekomunikacije i obrada signala i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 06.11.2017. godine do 21.11.2017. godine.

         3. Branislav Batinić

u zvanje istraživač saradnik za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 26.10.2017. godine do 25.11.2017. godine.

Tehnička rešenja

Predlozi tehničkih rešenja koja NN veće DEET treba da odobri kako bi išla u dalju proceduru usvajanja.

Predlog Katedre za teorijsku elektrotehniku da Naučno-nastavno veće Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, imenuje recenzente i prihvati recenzije za sledeće tehničko rešenje koje je rezultat rada na projektima TR-32016.

Naslov: Metoda za određivanje maksimalne efikasnosti klase-F i inverzne klase-F pojačavača snage sa konačnim brojem harmonika.
Autori: Anamarija Juhas, Staniša Dautović, Ladislav Novak.
Predloženi recenzenti:
1. dr Veljko Papić, doc., Elektrotehnički fakultet, Beograd,
2. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

Predlog Katedre za elektroniku da Naučno-nastavno veće Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, imenuje recenzente i prihvati recenzije za sledeće tehničko rešenje koje je rezultat rada na projektima TR-32016.

Naslov: Integrisani širokopojasni nisko-šumni pojačavač namenjen za rad u frekvencijskom opsegu od 3,1 do 5 GHz.
Autori: Alena Đugova, Jelena Radić, Mirjana videnović Mišić i Laslo Nađ.
Predloženi recenzenti:
1. dr Dušan Grujić, doc., Elektrotehnički fakultet, Beograd,
2. dr Predrag Petković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš.

Predlog Katedre za električna merenja da Naučno-nastavno veće Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, imenuje recenzente i prihvati recenzije za sledeće tehničko rešenje koje je rezultat rada na projektima TR-32019.

Naslov: Simulacioni model metode merenja parametara kapacitivnih razdelnika napona u oblasti visokih frekvencija.
Autori: Marjan Urekar, Bojan Vujičić, Đorđe Novaković, Vladimir Vujičić, Dragan Pejić, Platon Sovilj, Nemanja Gazivoda, Aleksandar Radonjić, Zoran Mitrović.
Predloženi recenzenti:
1. dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Predrag Petrović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku.

Naslov: Simulacioni model metode merenja energije vetra korišćenjem stohastičke digitalne merne metode.
Autori: Boris Ličina, Platon Sovilj, Bojan Vujičić, Nemanja Gazivoda, Aleksandar Radonjić, Vladimir Vujičić, Dragan Pejić, Marjan Urekar, Zoran Mitrović, Đorđe Novaković.
Predloženi recenzenti:
1. dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Predrag Petrović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku.

Naslov: Simulacioni model stohastičke merne metode zasnovane na preklapanje mernih intervala.
Autori: Jelena Đorđević-Kozarov, Platon Sovilj, Marjan Urekar, Bojan Vujičić, Vladimir Vujičić, Dragan Pejić, Đorđe Novaković, Nemanja Gazivoda, Aleksandar Radonjić, Zoran Mitrović.
Predloženi recenzenti:
1. dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Predrag Petrović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku.

Naslov: Simulacioni model metode nalaženja optimalne rezolucije stohastičke digitalne merne metode.
Autori:Marjan Urekar, Dragan Pejić, Platon Sovilj, Vladimir Vujičić, Zoran Mitrović, Nemanja Gazivoda, Aleksandar Radonjić, Bojan Vujičić, Đorđe Novaković.
Predloženi recenzenti:
1. dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Predrag Petrović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku.