BILTEN DEET 241-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 13.02.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Stevan Ostrogonac Modeli srpskog jezika i njihova primena u govornim i jezičkim tehnologijama 1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragana Bajić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Snežana Gudurić, red. prof., Filozofski fakultet, Novi Sad, član,
5. dr Tatjana Grbić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Jelena Nikolić, doc., Elektronski fakultet, Niš, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Energetska elektroniika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Nebojša Mitrović, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Veran Vasić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Stevan Grabić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Đura Oros, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije.

Kandidat je Boris Dumnić.

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetska elektroniika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 3 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dragan Milićević, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Vojin Ilić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije.

Kandidat je Nikola Vukajlović.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Vladan Krsman,

u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektroenergetika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1548 od 1.1.2018. godine.