BILTEN DEET 242-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 20.02.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Nenad Pavlović Analiza algoritma teorije vektora podrške za proračun prognoze protoka prirodnog gasa 1. dr Milan Gavrić, doc., predsednik,
2. dr Darko Čapko, vanr. prof., član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., mentor.
2 Jovana Mitrović Impedantne metode za lokaciju kvara 1. dr Goran Švenda, red. prof., predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, doc., član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., mentor.
3 Marko Prpoš Napajanje tunela uvažavajući mogućnosti distributivne automatike 1. dr Filip Kulić, red. prof., predsednik,
2. dr Dejan Jerkan, doc., član,
3. dr Strahil Gušavac, doc., mentor.

 

4 Milivoje Knežević Unapređenje algoritma za izračunavanje NDVI indeksa korišćenjem dubokog učenja 1. dr Srđan Sladojević, doc., predsednik,
2. dr Nikša Jakovljević, doc., član,
3. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., mentor.

 

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Aleksandar Pajkanović Projektovanje i karakterizacija induktora i niskošumnog pojačavača u tehnologiji monolitnih integrisanih kola za širokopojasne primene 1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Laslo Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Predrag Petković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Jelena Radić, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor.
2 Marjan Urekar Prilog optimizaciji performansi digitalnih merenja

 

1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Kovačević, naučn. savet., Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, član,
3. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Zoran Jeličić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala  i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim (10%) radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dragana Bajić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Katarina Koprivšek, vanr. prof., Medicinski fakultet, Novi Sad, uža naučna oblast Radiologija, član Komisije.

Kandidat je Olivera Šveljo.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje predavač strukovnih studija za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Živko Bojović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Srđan Škrbić, vanr. prof., PMF, Novi Sad, uža naučna oblast Informacioni sistemi, član Komisije.

Kandidat je Miodrag Milić.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Zoran Pajić,
  2. Željko Čavić,
  3. Zoran Janković.

u zvanje asistent za užu naučnu oblast Primenjeni softverski inženjering i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 2.2.2018. godine. do 17.2.2018. godine.      

  1. Filip Đorđević,

u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Primenjeni softverski inženjering i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 26.1.2018. godine. do 10.2.2018. godine.      

  1. Milan Bodić,
  2. Miloš Arbanas.

u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 24.1.2018. godine. do 8.2.2018. godine.      

  1. Branko Brkljač,

u zvanje docent za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obradu signala i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1549 od 15.1.2018. godine.