BILTEN DEET 245-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 13.03.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Spasoja Damjanović Statička estimacija stanja sa ograničenjima tipa nejednakosti u prenosnim mrežama 1. dr Savo Đukić, doc., predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., član,
3. dr Andrija Sarić, red. prof.,mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Nemanja Popović Napredni distributivni menadžment sistem zasnovan na Cloud infrastrukturi 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Kovačević, prof. emeritus, FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dušan Malbaški, red. prof., Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica, član,
4. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor,
5. dr Rade Doroslovački, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Ivica Milanović Merenje stabilnosti frekvencije u frekvencijskom domenu 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Denić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
3. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Boris Antić, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor.

Oslobađanje plaćanje troškova doktorskih studija po troškovima Fakulteta tehničkih nauka

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Telekomunikacije i obradu signala da oslobodi do 50% troškova plaćanja odbrane doktorske disertacije:

– Vladimir Tadić.