BILTEN DEET 246-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 20.03.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Branislav Brbaklić Određivanje optimalnog broja, tipa i lokacije uređaja za automatizaciju elektrodistributivnih mreža 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Tasić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Željko Popović, doc., FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inžinjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektroenergetika  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika,
2. dr Dragan Popović, red. prof. FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika,
3. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika,
4. dr Predrag Vidović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika,
5. dr Zoran Stojanović, doc., Elektrotehnički fakultet, Beograd, uža naučna oblast Elektroenergetika.

Kandidati su Neven Kovački i Stevan Cvetićanin.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Josif Tomića,

u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicinai donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1551 od 15.2.2018. godine.      

Angažovanje demonstratora

Katedre za elektroniku predlaže da se usvoji predlog za angažovanje demonstratora u realizaciji nastave u školskoj 2017/2018. godini:

 1. Katarina Ćoćić.