BILTEN DEET 248-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 03.04.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Aleksandar Đaković Merenje otpornosti tkiva kod upotrebe elektrohirurških jedinica  u elektrohirurgiji kao bezbednosna mera 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., predsednik,
2. dr Igor Budak, vanr. prof., član,
3. dr Vesna Spasić Jokić, red. prof.,mentor.