BILTEN DEET 252-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 01.05.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Violeta Aleksovski Realizacija softvera ZigBee uređaja za upravljanje pametnim zastorima 1. dr Dragan Pejić, doc., predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof., član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za reizbor kandidata u zvanje docent ili izbor u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
2. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
3. dr Dragan Denić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast Metrologija i merna tehnika,
4. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika,
5. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala.

Kandidat je Boris Antić.