BILTEN DEET 259-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 26.06.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Milica Jovičić Uticaj konfiguracije merenja na tačnost analize loših podataka u statičkoj estimaciji stanja 1. dr Andrija Sarić, red. prof., predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., član,
3. dr Vladan Krsman, doc., mentor.
2 Vladimir Popov Upravljanje aktivnim ispravljačem zasnovanim na P-rezonantnim regulatorima 1. dr Stevan Grabić, vanr. prof., predsednik,
2. dr Milan Rapaić, vanr. prof., član,
3. dr Marko Vekić, doc., mentor. 
3 Uglješa Zelić Uticaj distributivnih generatora na regulaciju napona u distributivnoj mreži 1. dr Aleksandar Erdeljan, vanr. prof., predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc., član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., mentor. 
4 Jovo Vučetić Upravljanje STATCOM-om u svrhu nadzora napona sabirnice u kojoj je priključen 1. dr Milan Rapaić, vanr. prof., predsednik,
2. dr Zoran Ivanović, doc., član,
3. dr Marko Vekić, doc., mentor. 

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog izveštaja komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Kosa Nenadić Razvoj modularnih arhitektura web aplikacija u pametnim mrežama 1. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Igor Tartalja, vanr. prof., ETF, Beograd, član,
3. dr Ervin Varga, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Imre Lendak, doc., FTN, Novi Sad, mentor.
2  

Janoš Minich

 

Stohastički dinamički opis ISI vremenskih nizova: Markovljevi modeli

 

1. dr Lasylo Negyessy, nauč. savetnik, Hungarian Academy of Science,  predsednik,
2. dr Fulop Bazso Baszo, nauč. savetnik., Hungarian Academy of Science, član,
3. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Dragana Bajić, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor

Predlažem Izbornom veću Departmana da izaberu:

  1. Ivanu Isakov,

u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energijei donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 5.6.2018.  do 20.6.2018. godine..

                  2. Stevan Cvetićanin,

u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektroenergetikai donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1557  od 15.5.2018. godine.

                 3. Neven Kovački,

u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektroenergetikai donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1557  od 15.5.2018. godine.