BILTEN DEET 263-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 24.07.2018. godine.

Obaveštavam vas da će prvi naredni bilten biti 22.08.2018. godine.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Barbara Vujkov Razvoj i testiranje upravljačkih algoritama električnih pogona upotrebom dspace savremene istraživačke stanice 1. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Milićević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vojin Ilić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Boris Dumnić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.