BILTEN DEET 278-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 03.12.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Ranko Popović

u zvanje: redovni profesor, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1568, od 01.11.2018. do 30.11.2018. godine.

2. Aleksandar Bošković[1],[2],    

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 5% radnog vremena na određeno vreme od 5 (pet) godina.

1. Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1568, od 01.11.2018. do 30.11.2018. godine.
2. Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1569, od 16.11.2018. do 15.12.2018. godine.
*Napomena: U Biltenu Univerziteta u Novom Sadu objavljena su dva Izveštaja.

3. Teodora Gavrilov,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Saduod 16.11.2018. do 23.11.2018. godine.      

4. Spasoje Budnić, Doroteja Anđelić.

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Saduod 19.11.2018. do 26.11.2018. godine.      

Kolegijum DEET

Na sednici Kolegijuma i Nastavno-naučnog veća Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, održanoj 23.11.2018. godine, doneta je odluka da se prof. dr Mirjana Damnjanović, redovni profesor, predloži za člana stručnog veća Univerziteta u Novom Sadu za tehničko-tehnološke nauke.
Takođe, doneta je odluka da se prof. dr Platon Sovilj, vanredni profesor, predloži za člana Saveta Fakulteta.