BILTEN DEET 280-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 17.12.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Bogdan Stajić

 

Statička pobuda sinhronog generatora 1. dr Marko Vekić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoran Ivanović, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Aleksandar Stanisavljević Nova metoda detekcije propada napona u mreži sa distribuiranim generatorima 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Boris Dumnić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Stevan Grabić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Saša Mujović, vanr. prof.,
ETF, Podgorica, član,
5. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Stefan Mirković,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 30.11.2018. do 07.12.2018. godine.

2. Nikola Simić,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 04.12.2018. do 11.12.2018. godine.

3. Spasoja Damjanović,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 04.12.2018. do 11.12.2018. godine.

4. Milica Petković,

u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 07.12.2018. do 14.12.2018. godine.

Predlog Komisije za dodelu nagrade “Dr Miroslav Despotović”

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Komisiju za dodelu nagrade “Dr Miroslav Despotović”, u skladu sa Poslovnikom o radu komisije za dodelu nagrade, u sledećem sastavu:

1. dr Vojin Šenk, redovni profesor
2. dr Vlado Delić, redovni profesor
3. mr Milica Mušicki, član organizacionog tima projekta “Najbolja tehnološka inovacija u Republici Srbiji za 2018. godinu – NTI2018”.