BILTEN DEET 282-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 31.12.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Filip Đorđević,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 14.12.2018. do 21.12.2018. godine.