BILTEN DEET 283-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 08.01.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:  

1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, 
2. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
3. dr Zoran Perić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije,
4. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, 
5. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala.

Kandidat je Željen Trpovski. 

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Dejan Vukobratović

u zvanje: redovni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, od 01.12.2018. do 30.12.2018. godine.

2. Đura Oros

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, od 01.12.2018. do 30.12.2018. godine.

3. Đorđe Stojić  

u zvanje: viši naučni saradnik.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 29.11.2018. do 29.12.2018. godine.

Oslobađanje plaćanja troškova školarine DAS     

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering, da oslobodi plaćanja troškova školarine DAS:
– Igor Manojlović