BILTEN DEET 290-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 04.03.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:  

1. dr Milan Sečujski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Aleksandra Jovanović, vanr. prof, Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
3. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Vladimir Milošević, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Nikša Jakovljević.