BILTEN DEET 298-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 30.04.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Balaž Petrović Realizacija edukacionog mikroračunara na ZYNQ konfigurabilnom sistemu na čipu 1. dr Rastislav Struharik, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Ivan Mezei, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Jovan Marković Automatsko upravljanje više spregnutih klima komora i balansiranje HVAC sistema čistih prostora u natpritisku 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoran Mitrović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.