BILTEN DEET 303-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 10.06.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Marko Đuković

 

Analiza alata za promenu razumljivosti programa na bazi energetske efikasnosti izvršavanja 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Ljubomir Lazić, vanr. prof.,
Univerzitet Metropolitan, Beograd, član,
4. dr Milan Gavrić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Ervin Varga, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Ana Joža

 

Metoda merenja talasne dužine monohromatske svetlosti primenom spektralno osetljivih optičkih komponenti 1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Kovačević, vanr. prof., 
PMF, Univerzitet u Kragujevcu, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dalibor Sekulić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Jovan Bajić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Dragan Milićević, Marko Vekić

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1580, od 01.05.2019. do 31.05.2019. godine.